מה מסתתר מאחורי הכסות המשפטית המלומדת ורבת הציטוטים, ושאלה היא האין תכליתה האמיתית דה-לגיטימציה של מדינת ישראל, תוך 'איום' אליו התייחסה גם חברתי בהפעלת 'סמכות אוניברסאלית'.