העובדות

3% אחוז בלבד מהאסירים היהודים הינם דתיים

בשנת 2009 היו בבתי הכלא בישראל כ-13,500 אסירים פליליים מתוכם רק 389 שהו באגפים לשומרי תורה ומצוות.

בשנת 2009 היו בבתי הכלא 13,500 אסירים פליליים, מלבד עוד אלפי אסירים בטחוניים.

מתוכם - רק 389 שהו באגפים של שומרי תורה ומצוות. כלומר - 2.9%.

חלק מאותם אסירים הם אסירים שחזרו בתשובה בתוך כותלי בית הכלא, חלקם מתחזים שמוכנים לקיים חיי תורה ומצוות כדי להימלט מאימת האסירים האחרים.

 

ב 1994- פרסם שירות בתי הסוהר נתונים, שעל פיהם "מתוך 417 אסירים, ששוחררו מבית הסוהר בין השנים 1980-1992 ונקלטו במסגרת ישיבות לחוזרים בתשובה, רק 33 חזרו לכלא, שהם כ 8%- , בעוד שיעור החזרה לכלא מתוך כלל האסירים המשתחררים הוא 67% " (פלד, 1994). נתונים אלה חיזקו את ההערכה, שאכן יש לתכנית השיקום הדתי פוטנציאל שיקומי גבוה, ותרמו להרחבת התכנית ולביסוסה במסגרת בתי הסוהר 41 . לדברי הנציב באמצע שנות התשעים, אריה ביבי: "כמעט כל מי שנכנס לשיקום דתי, אינו חוזר לעבריינות. רובם נכנסים לחממות של הישיבות, עסוקים בקיום מצוות ואין להם זמן לפשע. זה הביא אותנו למסקנה, שזה שיקום טוב, ולכן טיפחנו אותו" (ביבי, 2007).

כשליש מהאסירים באגפים הדתיים, אלה שקיימו אורח חיים דתי לפני שנאסרו, מופנים בדרך כלל לאגפי לש"מ ישירות ממרכז האבחון והמיון בשלבים הראשונים של מאסרם. אסירים אחרים מועברים אליהם לאחר שלמדו במדרשות התורניות וגילו התמדה וחריצות, ובתנאי שאינם משתמשים בסמים ותפקודם תקין (למשל שב"ס, 1991/1990 : 38-37). בשנות התשעים, השתתפו בפעילות במדרשות התורניות בממוצע כ 200- אסירים, ובאגפי לש"מ שהו כ 150- אסירים. במחצית הראשונה של שנות האלפיים השתתפו בפעילות במדרשות התורניות בממוצע כ 400- אסירים, ובאגפי לש"מ שהו כ 200- אסירים (לדוגמה, שב"ס, 1994 , 2002).

מתוך חוברת צוהר לבתי הסוהר -12

מקור נוסף דו"ח שב"ס 2009

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים