העובדות

10 עובדות על "השיוויון בנטל" שב'יש עתיד' לא ירצו שתדעו

האם אכן החרדים אשמים בבעיות מדינת ישראל? * האם אכן עוד קצת רדיפה, וישראל תהפוך להיות שוויץ? * ערן הלדהסיים בודק

בפוסט שפורסם בבלוג הכלכלה האמיתית מנתח ערן הילדסהיים אחת לאחת את הטענות על המדינה היפה שתהיה כאן, אם רק החילונים יצליחו לכפות את אורחות חייהם על החרדים. פוסט מומלץ ושווה קריאה.

למתעצלים, אנו מביאים כאן את עיקרי דבריו:

1. איפה הכסף -באמת אצל החרדים?

כל הכספים המוקצים לחרדים בשנה מהווים פחות מאחוז וחצי מכל תקציב המדינה.
בואו ננתח את תקציב המדינה ונראה עד כמה החרדים נהנים ממנו והאם באמת כל הכסף שלנו נמצא שם.
סכום קצבאות הילדים הוא 7 מיליארד שקל בשנה [קישור].אחוז הילדים החרדים מכלל האוכלוסיה הוא בערך כ-16% [קישור], כלומר בחישוב פשוט החרדים נהנים בערך מ1.12 מיליארד ש"ח מכלל קצבאות הילדים.
בשנת 2011 התקציב לחינוך החרדי (כולל מוסדות תורניים) היה 2.8 מיליארד ש"ח [קישור].
עכשיו מגלה לנו תנועת חדו"ש כי אחרי סגירת התקציב עברו ב2011 לחרדים עוד כ850 מיליון ש"ח בועדות הכספים [קישור].
בסך הכל הכללי (כולל קצבאות הילדים - שזהו אינו תקציב ייחודי לחרדים) הועבר סכום של בערך 4.8 מיליארד ש"ח לחרדים בשנה. קצת יותר מאחוז מתקציב המדינה.

2. גיוס החרדים לצבא יקל על מעמד הביניים?

גיוס כל החרדים לצבא יגדיל את הגרעון בעוד כמעט 4 מיליארד ש"ח. 
בדו"ח של מחלקת המחקר של הכנסת שהתפרסם ב25 ביוני 2012 נכתב כי עלות גיוס 1,288 חרדים בשנת 2011 עמד על 90 מיליון שקלים, שהם כ-70 אלף שקלים לחייל חרדי. בדו"ח עוד צוין כי אם חלומו של יאיר לפיד יתגשם וכל החרדים יתגייסו ,ההערכה היא כי שיהיה צורך לגייס כ-54,000 חרדים (שרובם יתווספו לעוד אלפי חיילים מיותרים אחרים שהצבא גייס) [קישור]. חישוב פשוט אומר שסה"כ עלות גיוס כל החרדים יעמוד על קרוב ל4 מיליארד ש"ח.

3. הוספת חיילים חרדים הכרחית לצבא ותקל בשיוויון בנטל?

הוספת חיילים חרדים לצה"ל לא תשנה במידה רבה  את השיוויון בנטל בשירות המילואים אם בכלל.
אומרים שהמימון של החיילים החרדים לפחות תגביר את השיויון בנטל וכך נצטרך לעשות פחות מילואים אבל לא מספרים לנו שגם כך חלק גדול מהחיילים כבר לא עושים מילואים היום באופן סדיר כי הצבא לא צריך אותם: בפועל בכל מחזור גיוס מתגייסים כיום רק 50% מהאוכלוסייה, ומאלה שמתגייסים כבר היום 90% לא משרתים באופן סדיר במילואים. [קישור] . גיוס חייל חרדי עם צרכים מיוחדים למילואים יצריך הסדרים רבים וממון רב מהצבא ולכן גם מה10% שיגויסו למילואים אנחנו יכולים לנחש כמה מהם יהיו חרדים.

4. שירות אזרחי לחרדים יקל על כולנו?

עלות העסקת חרדים בשירות האזרחי עלולה להגיע לכמה מיליארדי ש"ח בשנה ,שיכוסו דרך מיסים או קיצוצים נוספים. 

ביש עתיד מדברים גם על חלופה של שרות אזרחי. פרופ' עומר מואב, ששימש כיועץ לשר האוצר שטייניץ, מספר שעלות העסקת חרדי בשירות האזרחי צפויה להיות כ5000 ש"ח בחודש [קישור]. אם נוסיף לכך את העובדה שההוצאות עבור הקמת מנגנון עצום לניהול ופיקוח של שירות לאומי-אזרחי ידרוש סכומי עתק ,הרי שהעלות הכוללת של הפרויקט הזה עלולה להגיע גם למעל 3 מיליארד ש"ח בשנה הראשונה שבה כל החרדים יגויסו לשירות האזרחי.

5. שילוב אברכים באוניברסיטאות יחסוך למדינה את המימון של לימודיו?

הוצאות המדינה על סטודנט היום גבוהות פי 4 מההוצאות שלה על אברך בישיבה.

הנה עוד מיתוס על כך שהחרדים מתוקצבים יותר מהחילוניים. תקצוב המדינה "פר-סטודנט" גם למקצועות שלא תורמים כמעט דבר לכלכלה כמו מדעי הרוח מסתכם ב-32,633 שקל בשנה, לעומת השתתפות המדינה בתקצוב אברך שלא תורם כלום לכלכלה ושמסתכם ב-8,085 שקל בלבד בשנה. אם אכן האברכים ילכו ללמוד באוניברסיטה המדינה תצטרך להגדיל לפיכך את המימון עבורם פי-4! [קישור] והנה התחקיר המלא בנושא בקישור כאן

6. השתלבות התלמיד החרדי במערך החינוך הממלכתי תחסוך למדינה הוצאות רבות? 

הוצאות המדינה על התלמיד החרדי הן פחות מחצי ביחס לתלמיד במוסד הממלכתי.

עוד מדברים על כפיית לימודי ליב"ה והשוואת החינוך החרדי לכללי.

תקציב משרד החינוך הוא כ-34 מיליארד ₪, אחוז התלמידים במגזר החרדי הוא לפחות 12% מכלל התלמידים בישראל. החשבון הפשוט מראה שלמוסדות החינוך החרדיים, מגיע בהערכה כ-12% מהתקציב, שהם כ- 4.1 מיליארד ₪. מוסדות החינוך החרדיים מקבלים בפועל רק 1.7 מיליון ₪ בלבד ,שזה פחות מחצי התקציב לתלמיד חרדי ביחס לעמיתו ממערכת החינוך הממלכתית.

7. אחת הבעיות הגדולות היא שלא מלמדים במוסדות החינוך החרדיים לימודי ליב"ה?

85% מתלמידי מערכת החינוך של מוסדות ש"ס לומדים לימודי ליב"ה באופן מלא.

הנה העובדות כפי שחשף ארגון פוליטיווטש:
"טענתו של לפיד לגבי מערכת החינוך של ש"ס ש"לא מלמדים לימודי ליבה בחינוך החרדי" אינה מדוייקת. לפי הנתונים והמחקרים שהצגנו כאן, רובם המכריע של מוסדות החינוך של "מעיין החינוך התורני" מחוייבים בלימודי ליבה ומיישמים כמעט לגמריי את החובה הזו." למחקר המלא לחצו על הקישור כאן.

8. אם החרדים יעבדו אז יהיה פה יותר טוב?

"אחוז האבטלה במדינה יזנק במקרה כזה ל30%".
פרופ' ירון זליכה (החשכ"ל בעבר) מתוך הרצאה שערך בטכניון:
"במשק הישראלי חסרים 600 אלף מקומות עבודה, וזה אולי הכי חריג במשק שלנו. מכוח עבודה של 5.5 מיליון איש אין משק מערבי שייצר פחות מ-60% מקומות עבודה. כלומר, במונחי ישראל אלו אמורים להיות 3.3 מיליון מקומות עבודה. וכמה המשק ייצר? 2.7 מיליון מקומות עבודה. המשק מייצר הכי מעט מקומות עבודה מכל משק מערבי אחר. עובדים פה רק 2.7 מיליון אנשים כי יש רק 2.7 מיליון מקומות עבודה. אם 600 אלף ערבים, חרדים ונשים היו משתתפים, כלומר מחפשים עבודה, שיעור האבטלה כבר לא היה חד-ספרתי. הוא היה מזנק כאן ל-30%".

9. רוב הכסף מתבזבז על קצבאות הילדים שמקבלים החרדים?

הקצבאות לילדים מהן נהנים החרדים מהווים רק כ-2% מכל הוצאות הביטוח הלאומי.
אומרים לנו שהבעיה היא בקצבאות הילדים שמקבלים החרדים.
הנה הנתונים: על פי נתוני הביטוח הלאומי, ההוצאה של הביטוח הלאומי על קצבאות ילדים היא הוצאה שולית למדי. רק עשרה אחוזים מכספי הביטוח הלאומי מופנים לקצבאות ילדים [קישור]. מאחר שרק 16% מכלל הילדים בארץ הם חרדים הרי שפחות מ2% מכלל הוצאות הביטוח הלאומי הולכים לקצבאות הילדים, שאגב כולנו נהנים מהם. מדובר אגב בכשליש אחוז (0.3%) מסך תקציב המדינה.

10. סך ההטבות שמקבלים החרדים הוא אדיר?

אדיר זה כנראה עניין יחסי:

בגלל שהחרדים שלא עובדים משלמים פחות ביטוח לאומי ,ההערכה מדברת על כך שהביטוח הלאומי מאבד בעקבות כך כל שנה 268 מיליון ש"ח, הרבה כסף? מדובר בסה"כ ב-0.3% מכל תקציב הביטוח הלאומי. ההפסד כתוצאה מההנחות בארנונה שמקבלים כ־60 אלף אברכים מוערך ב־93 מיליון שקל מדי שנה. כדי שנקבל פורפורציה מדובר בפחות מאחוז מכלל הארנונות שנגבים מכלל הישובים בארץ בשנה [קישור]. עיריית תל אביב רק מדוח"ות חניה בלבד מכניסה סכום הגדול פי 2.5 בשנה בהשוואה להנחה על הארנונה של כל החרדים בכל הארץ [קישור].
אז אכן יש פה אי צדק, אבל מכאן ועד הכתרת החרדים כ"בעיה העיקרית" שאם היא תפתר יפתרו בעיותינו, המרחק הוא גדול [קישור] או[קישור].

זה רק על קצה המזלג. ולא שאין פה בעיה -בוודאי יש גם מהצד החילוני וגם מהצד החרדי אלא שזה רק סימפטום לבעיה גדולה הרבה יותר שמקורה היא לא החרדים ולא החילוניים אלא מי ששולט על שניהם ושנמצא "מחוץ לתחום" הדיון הציבורי. על מנת להתמודד עם הבעיה יש עתיד יצטרכו לצאת נגד האינטרס של חלק מהגורמים שתרמו או עזרו לה לקמפיין הבחירות.

זיכרו: מטרת רוב המפלגות היא בדרך כלל לנפח את "הבעיות" והאשמות מעבר לכל פורפורציה ולשבות בכך מאות אלפי מצביעים אינטלגנטים שכל חטאם הוא בכך שאין להם תעוזה לצאת ולחקור מהי האמת ולכן שמים מבטחם בכל 4 שנים בכוכב בחירות חדש שמבטיח את אותן ההבטחות שהכוכב הקודם לא יכל ליישמן.


לפוסט המלא בבלוג הכלכלה האמיתית.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים