העובדות

73% מהגברים החרדים במעגל העבודה

הדעה הרווחת היא שהחרדים לא עובדים והם מהווים נטל כבד על הכלכלה הישראלית * עד לאחרונה קצת התביישנו בנתון הזה, עד שהלכנו ונברנו בנתונים וחקרנו ומצאנו והסקנו: רוב החרדים עובדים * נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעוותים ואינם משקפים את המציאות כפי שהיא * לא מאמינים? כנסו

מחלקת המחקר של פרויקט "דוסים" חושפת בדו"ח מיוחד שהפיקה לאחר עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2013, כי קיימים עיוותים גדולים בשיטות האומדן הקיימות וכי בשקלול כלל הנתונים והשיטות מתגלים נתונים מפתיעים ושונים לחלוטין מהעמדה הרווחת.

בין היתר נחשף כי בשיטות הקיימות שזכו לביקורת רבה גם בעבר, ובהן עשו שימוש בנק ישראל וכן הלמ"ס, מושמטים חלק גדול מבני המגזר החרדי העובדים, ומוגדרים כאינם חרדים. כך לדוגמה, חרדי שלמד במכללה מקצועית או באוניברסיטה לפני יציאתו לשוק העבודה - יושמט מחישוב אחוז החרדים המועסקים.

בשקלול הנתונים על פי גודלו המהימן של המגזר החרדי, מסתבר כי 73% מהגברים במגזר החרדי עובדים לפרנסתם, זאת בניגוד לתחשיבים הקודמים אשר אמדו את מספר המועסקים ב-45 עד 55% בלבד.

מספר זה נמוך בצורה משמעותית מהדו"חות האחרים והוא מתבסס על שקלול כלל הנתונים ולקיחה בחשבון של הכשלים בסקירת המגזר החרדי בשנים האחרונות.

כחרדים, המכירים מקרוב את הלומדים ואת העובדים, אנו סבורים כי תוצאה זו אכן מבטאת יותר את שיעור כוח העבודה החרדי. אשר על כן, אנו קוראים לבחון מחדש את שיטות העבודה הבוחנות את הציבור החרדי, ולא לנקוט בשיטות הנוחות יותר רק מפני מורכבותן של אלה המדויקות, כפי שציינו לוין והכהן בעבודתם.

אנו סבורים כי מן הראוי יהיה לעדכן את הנתונים הרשמיים המתפרסמים, ובכך לתקן את העוול המתמשך כלפי הציבור החרדי, המוצג תדיר כמי שמהווה נטל כבד על הכלכלה הישראלית. מסמך זה מוכיח כי "הנטל הכבד" כפי שהוא מוצג אינו נכון, וכי מדובר בציבור העובד לפרנסתו, ועל כן, נושא הוא נטל הלומדים.

להורדת הדו"ח המלא "חרדים עובדים" 2013 

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים