העובדות

56% מהחרדים מועסקים על פי הלמ"ס

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2013 שיעור הגברים בגילאי התעסוקה העובדים כבר הגיע ל-56 אחוז

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  פרסמה ביום רביעי את נתוני התעסוקה במגזרים השונים. על פי הם עולה כי שיעור הגברים החרדים העובדים נמצא בעלייה מתמדת משנת 2010, כאשר בשנת 2013 עמד שיעורם כבר על 56 אחוזים, זאת לעומת כ-40 אחוז בלבד בשנת 2010.

הנתונים הם על שיעור העובדים בגילאי התעסוקה שמוגדרים בין 25-64, כאשר בקרב הגברים שאינם חרדים ישנם 90% מועסקים.

גם אחוז הנשים החרדיות המועסקות עלה מכ-55% בשנת 2010 לכ-70% ב-2013. שיעור התעסוקה בקרב נשים שאינן חרדיות עומד על כ-80%.

על פי נתונים אלו יוצא כי בשלושת השנים שבין 2010-2013 היתה עליה של כ-15% בתעסוקת גברים ונשים במגזר החרדי, בעוד במגזר הכללי השיפור היה בכ-5% בלבד.

יש לציין כי על פי תחקיר פרויקט 'דוסים' נתוני הלמ"ס לוקים בהשמטה של חרדים מועסקים רבים אשר אינם מוגדרים כחרדים מסיבות שונות, ובשיקלול פערים אלו אחוז המועסקים גודל משמעותית.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים