העובדות

98% מהביקורת בקווי המהדרין עברו בדממה

מתוך 1369 ביקורות שערך צוות משרד התחבורה בשנת 2011 בקווי המהדרין, רק בכאחוז מהמקרים ביקשו הנוסעים מאנשי הפיקוח שהתיישבו במכוון כנגד המוסכם, לעבור ולשבת במקום אחר - לשם ההשוואה מעל 50% מהנשים הוטרדו מינית בקווים הרגילים

בתחקיר שפירסם "מקור ראשון" התברר כי בניגוד לנתונים שקיבלו הצוות המשפטי של משרד התחבורה מצוות הבדיקה שנשלח על ידיהם, הם בחרו להגיש המלצה חד משמעית לאסור על העלאת נוסעים מהדלתות האחוריות באוטובוסים, מה שיגרום בפועל לביטולם של קווי המהדרין החרדים.

מסתבר כי לאחר הסערה התקשורתית שפרצה לפני כשנה בעקבות מספר מקרים של נשים שהתבקשו לכבד את הסדרי המהדרין בקווים הנוסעים באיזורים חרדים, הקים משרד התחבורה על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין צוות משרדי לבחינה מעמיקה של כל נושא "הדרת הנשים", ולאחר 16 חודשים של בדיקות ודיונים, המליץ צוות המשפטנים בין היתר על איסור גילויי הפרדה בבתי עלמין (למעט כאשר משפחת הנפטר דורשת זאת), ועל סגירת הדלתות האחוריות להעלאת נוסעים בקווים הנפרדים.

בהתאם להוראת בג"ץ, הקים משרד התחבורה גם צוות בדיקה אשר ערך במשך שנה תמימה 1369 ביקורות ב-54 קווי אוטובוסים המוגדרים כ"קווי מהדרין".

רק ב-56 אחוזים מהבדיקות נצפתה אכן בפועל הפרדה בקווים הנבדקים. כך שבכמחצית מהמקרים כלל לא נשמרה ההפרדה, המסתברת כהסדר וולנטרי תלוי זמן ומקום.

הבקרות שנשלחו קיימו ביקורות "מתערבות" ו-"לא מתערבות" ובסה"כ רק ב-19 מהמקרים הופעל על הבקר לחץ משמעותי שגרם לו לעבור מקום. כאשר מתוך אותם 19 מקרים – ב-8 מהם היה מדובר בגברים שספגו לחץ לעבור מאזור הנשים, וב-11 מקרים היו אלה נשים שהתבקשו לעבור מאזור הגברים.

לאחר שבמערכת השיגו לאחר מה שהם מגדירים כמסכת לחצים לא פשוטה לקבל את הודעת משרד התחברוה כי כל הבקרות שנערכו היו "בקרות מתערבות" כלומר, כאלו שבהם הבקרים והבקריות ישבו בניגוד להסדר המהדרין, ועם זאת רק ב-1.3% מהמקרים הם בכלל התבקשו לעבור ממקומם.

מאחר ולאור זאת ניתן לומר בצורה חד משמעית כי הסדר המהדרין נשמר כוולנטרי ועל בסיס הסדרה עצמית של הציבור, ומי שלא מעוניין יכול לשבת בכל מקום כרצונו, לא ניתן להבין את  המלצתו של הצוות להורות על סגירת הדלתות האחוריות באוטובוסים הנפרדים, עם זאת ברור מדוע הדו"ח נגנז והוסתר מעין הציבור.

כמובן שבאותו אחוז מהמקרים העלול להתפתח לבקשה מילולית או אף לתחושה בלתי נעימה של הנוסעת, יש לטפל במסגרות החוקיות הקיימות, אך אין צורך בחקיקה או במניעה מיוחדת, מאחר וזהו אחוז מזערי הנמוך בהרבה מכל הטרדה או פגיעה אחרת במרחב הציבורי.

ומאידך, מאחר ובמחקרים שנערכו בשנים האחרונות נמצא כי מעל 50% מהנשים הוטרדו מינית בתחבורה הציבורית, הרי שיש לברך על הסדר המהדרין שיאפשר להם הגנה וביטחון.

עם זאת בסופו של דבר המלצת משרד התחבורה היתה כי אין בסיס להורות על סגירת הדלתות האחוריות בקווים שבהם נוהגת הפרדה, וכי"אין קשר ישיר בין פתיחת כל הדלתות לעליית נוסעים לבין נוהגי הישיבה באוטובוס, כיצד מסקנה זו מתיישבת עם מסקנת הצוות המשפטי הנ"ל?

ב"מקור ראשון" מציינים כי הייתה גם דעת מיעוט של רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שגם היה סבור כי על רקע פסק דינו של בג"ץ ועל בסיס הנתונים של משרד התחבורה אין להורות על סגירת הדלתות האחוריות אלא להוציא לפועל בחינה נוספת מטעם משרד התחבורה. דעת המיעוט הסגירה גם כי עמדתו המקורית של הצוות הייתה זו של המשנה ליועץ; אך לא הוסבר מה או מי גרם לשינוי החד.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים