לא לציטוט

אילן לוקאץ: "החרדים חבורת מפגרים חומייניסטים"

החרדים הם חבורת מפגרים חומייניסטים שמשתלטת על החיים, היהדות היא דת מפגרת המבוססת על טעות, חנך את ילדיך לבוז ללובשי השחורים, הסבר להם שמדובר במפגרים קליניים עם הפרעה נפשית.

בעיתון 'מקור ראשון' חשף הכתב ישי פרידמן את דעותיו הקיצוניות של כתב התרבות של ערוץ 2, אילן לוקאץ', בנוגע לציבור החרדי. לדעתו של לוקאץ' החרדים הם "חבורת מפגרים חומייניסטים שמשתלטת על החיים", את היהדות הוא מגדיר כ"דת מפגרת המבוססת על טעות", ויש לו עצה להצלחת דור העתיד: "חנך את ילדיך לבוז ללובשי השחורים. הסבר להם שמדובר במפגרים קליניים עם הפרעה נפשית". באגודה לזכות הציבור לדעת סבורים כי הצהרות אלה אינן מאפשרות ללוקאץ' לעסוק בכתבות הקשורות למגזר החרדי.

בשבוע שעבר שודרה בתכנית 'אולפן שישי' בערוץ 2 כתבה העוסקת באימון של יחידת 'אגוז' בצפון. בשל נושא גיוס החרדים שעמד בכותרות - לא התאפקו בערוץ 2 וחיברו בין אי גיוס החרדים לאימון הלוחמים מגולני. כדי לצלוח את המשימה הזו נשלח להכין את הכתבה כתב התרבות של ערוץ 2 אילן לוקאץ'.

לוקאץ' העיר מספר הערות עוקצניות כלפי הציבור החרדי בכתבה על יחידת אגוז והצליח לעורר את חמתם של ארגון ביקורת התקשורת 'זכות הציבור לדעת'. כך למשל פתח את הכתבה במשפט המכריז: "כך נראה אי שוויון בנטל", ובהמשך ציין כי לוחמי אגוז "סוחבים על גבם את נטל בני גילם, עשרות אלפים שהביאו 'צעטאלע' האוסר עליהם למות בעד ארצנו בשלב זה של חייהם התורניים". כמו כן, הוסיף ואמר כי החיילים "צועדים 120 קילומטר, אם תרצו קילומטר לכל ח"כ שהתחבט השבוע בסוגיית השוויון בנטל, בין מנעמי שר בלי תיק, לבין שרידי המצפון".

הערותיו העוקצניות של לוקאץ' כולל עברו ההיסטורי עם המגזר החרדי הביאו את מנכ"ל ארגון 'זכות הציבור לדעת' להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור של הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו. "אופן התנסחותו הפוגעני של לוקאץ' מהווה פגיעה חריפה במגזר שלם הגובלת בהסתה", נאמר במכתב התלונה, "לוקאץ' הוא פעיל אקטיביסט בארגון הנאבק בחרדים. הוא מביע עמדות בוטות ומתלהמות נגד מגזר זה. ניכר שאין הוא מפריד בין עמדותיו האישיות וחובתו המקצועית להפריד בין דעותיו ובין עבודתו העיתונאית. לוקאץ' הוא כתב התרבות של חברת החדשות של ערוץ 2. העולם החרדי הוא חלק מהתרבות הישראלית, אך לוקאץ' כנראה אינו מסוגל להתייחס לפן תרבותי זה בשלווה המקצועית המתבקשת".

לוקאץ' הוא אחד הפעילים בפורום החילוני של שכונת רמת אביב המנהלים מאבק מול קבוצת חב"דניקים שנכנסו בשנים האחרונות לשכונה. בנוסף לכך, כך לפי הבדיקה של 'מקור ראשון', כתב התרבות מתבטא לא אחת בנחרצות, ויש שיאמרו בארסיות, נגד החברה החרדית. הסטטוסים של כתב התרבות של ערוץ 2 מגלים שהוא אינו מחבב, בלשון המעטה, את הציבור החרדי ואגב, גם לא את הגרעינים התורניים.

כך למשל כתב לוקאץ' בעקבות סערת הדרת הנשים באוטובוסים. "המתודה החרדית היא סכנה קיומית, ההשתלטות שלהם מסכנת את חיינו כאן באופן הממשי והלא מטאפורי ביותר, ולמות זה עוד פחות נעים מאשר להיזרק למושבים האחוריים באוטובוס. חבורת מפגרים חומניסטיים משתלטים על חיינו".

את היהדות מגדיר לוקאץ' "כדת מפגרת המבוססת ככל הדתות על טעות" והוא רוחש בליבו, כך ציין, "בוז עמוק ותיעוב לסוכני הבורות, למפיצי הטיפשות לרבני השקרים ולאדוקי אטימות המוחין כאידיאולוגיה".

אחרי שהעלה תמונה בו רואים את המונה ליזה עוטה רעלה וכותרת התמונה: "ישראל מתביישת 2012" מפציר לוקאץ' במעין פרץ של עצה נכונה לחיים טובים: "חנך את ילדיך לבוז ללובשי השחורים. הסבר להם שמדובר במפגרים קליניים עם הפרעה נפשית". בסרטון שמבקר תכנים הלוקחים מהתלמוד הגמרא פונה הכתב לחבריו ומבקש "שתפו, חברים יקרים, שתפו כדי שכולנו נדע לאן הולך הכסף שלנו: הפצת בערות ושינון שטויות".

לאור ה'היסטוריה' ויחסי האיבה בין לוקאץ' למגזר החרדי מבקשים בארגון 'זכות הציבור לדעת'. "להורות לחברת החדשות של ערוץ 2 לא לאפשר לכתב אילן לוקאץ' לעסוק בנושאים הנוגעים למגזר החרדי".

לוקאץ' סירב להגיב לדברים, ומחדשות ערוץ 2 נמסר כי התלונה טרם הגיעה לידיהם.

פורסם באתר בחדרי חרדים

 

התלונה המלאה שהגיש ארגון "זכות הציבור לדעת":

הנדון: כתבתו של אילן לוקאץ' בנושא אימון שלדג, 5070/75025

שלום רב.

בתכנית אולפן שישי בתאריך שבנידון, שודרה כתבתו של אילן לוקאץ' על אימון שערכה יחידת שלדג ברמת הגולן.

לוקאץ' בחר לטפל בסוגייה על רקע השיח הבוער בנושא השוויון בנטל, ובין השאר אמר את הדברים הבאים:

"הנה ככה נראה אי שוויון בנטל".

"הם צועדים 250 קילומטר, אם תרצו קילומטר לכל ח"כ שהתחבט השבוע בסוגיית השוויון בנטל, בין מנעמי שר בלי תיק, לבין שרידי המצפון".

"על הגב סוחב כל לוחם 20-00 אחוז ממשקל גופו. ושוב, אם תרצו והאחוזים מצלצלים לכם מוכרים, תסתכלו עליהם ותראו אילוסטרציה לאלה שסוחבים על גבם את נטל בני גילם,  עשרות אלפים שהביאו "צעטאלע" האוסר עליהם למות בעד ארצנו בשלב זה של חייהם התורניים".

לטעמנו כתבה זו אינה עומדת באמות המידה של מדריך האתיקה של הרשות השנייה:

א. סעיף 2 למדריך קובע: "בעל זיכיון יבחין בשידוריו הבחנה ברורה בין דיווח עובדתי לבין הבעת דעה, פרשנות או ניתוח של מידע."

ידועה לנו עמדתך לפיה לעיתונאים מותר להביע דעה, אולם אין זה הנושא העומד על הפרק. לוקאץ' לא הפריד בין המידע המובא בכתבה לבין עמדותיו האישיות כנדרש. הדיווח על מעשיהם של החיילים בגבול הצפון השתרג בהגיגים המבטאים את עמדתו האישית של לוקאץ'. הוא אף לא ניסה ליצור כל הבחנה בין הידיעה והדיעה האישית שלו. סעיף 2 ממשיך וקובע כי "דברי תגובה, פרשנות או הערכה יצוינו ככאלה, וככלל יובאו בשם אומרם". לא צויין כי הבעות העמדה שבכתבה הן פרי השקפתו האישית של לוקאץ'.

ב. סעיף 0 למדריך קובע: "בנושא בעל משמעות ציבורית, ייתן בעל זיכיון בשידוריו ביטוי נאות ומאוזן לדעות השונות הרווחות בציבור ולא יעדיף דעה מסוימת על פני דעה אחרת." לוקאץ' תומך בגיוס חרדים, אולם בכתבה לא ניתן ביטוי כלל לעמדה ההפוכה התומכת בפטור מגיוס לחרדים. הדרישה שאין להעדיף דעה מסוימת על פני דעה אחרת לא מולאה.

ג. סעיף 8 למדריך קובע כללים שונים לגבי זכות התגובה. אופן התנסחותו הפוגעני של לוקאץ', בעיקר במובאה השלישית שצוטטה לעיל, מהווה פגיעה חריפה במגזר שלם הגובלת בהסתה. לא די בכך שבמשדר לא צוינה כל תגובה וגם לא צויין כי לא נמסרה תגובה; המשדר אף "הוסתר" בליל שבת, שבו הציבור הנפגע מנוע מלצפות בטלויזיה, להיחשף לעוול שנעשה לו ולהגיב באופנים השונים שמאפשר סעיף 8 הנ"ל.

ד. סעיף 52 למדריך קובע כי הפרת הכללים המפורטים במדריך היא הפרה של הזיכיון. נבקשך לפעול בהתאם. טיפול ראוי בעניין זה חייב להתחשב גם ברקע ובעברו של לוקאץ'. הכתב היה, או עדיין, פעיל ב"וועד הפעולה החילוני של רמת אביב", הנאבק בפעילות תנועת חב"ד בשכונתו. השתייכות זו לכשעצמה היא לגיטימית, אולם בעבר, בשנת 2008 , יחד עם חברתו בוועד הפעולה דנה וייס, עשה לוקאץ' שימוש בחברת החדשות של ערוץ 5 כדי לקדם את סדר היום האישי שלו ופרסם כתבה מוטה אודות פעילות חב"ד בשכונה, תוך ניגוד עניינים חריף ורמיסת כללי האתיקה. בתגובה לתלונות שהוגשו נגד לוקאץ' לנציב פניות הציבור בזמנו, פרסם לוקאץ' בפורום ועד הפעולה את הדברים הבאים: "זאת לא תביעה אלא תלונה לנציב תלונות הציבור. יש הרבה כאלה ביום. באמת שאין שום צורך להיכנס להיסטריה ... האתיקה העיתונאית שלי במצב מצוין וכך גם הקביעות שלי בעבודה".

מובאה זו מבטאת זלזול גם במוסד נציב תלונות הציבור.

לפני מספר חודשים, בעת שבכותרות הייתה סוגיית הדרת הנשים בחברה החרדית, פירסם לוקאץ' בעמוד הפייסבוק שלו את המשפט: "חבורת מפגרים חומייניסטים משתלטים על חיינו".
הרקע שהבאנו מציג תמונה חריגה. לוקאץ' הוא פעיל אקטיביסט בארגון הנאבק בחרדים. הוא מביע עמדות בוטות ומתלהמות נגד מגזר זה. בכתבה שצוטטה לעיל ניכר שאין הוא מפריד בין עמדותיו האישיות וחובתו המקצועית להפריד בין דעותיו ובין עבודתו העיתונאית. לוקאץ' הוא כתב התרבות של חברת החדשות של ערוץ 5. העולם החרדי הוא חלק מהתרבות הישראלית, אך לוקאץ כנראה אינו מסוגל להתייחס לפן תרבותי זה בשלווה המקצועית המתבקשת. לאור זאת אנו מבקשים להורות לחברת החדשות של ערוץ 5 לא לאפשר לכתב אילן לוקאץ' לעסוק בנושאים הנוגעים למגזר החרדי.

אנא ראה פנייה זו כתלונה נגד לוקאץ' ונגד עורך התכנית "אולפן שישי" בתאריך שבנידון, גולן יוכפז.

בברכה,
זיו מאור
מ"מ מנכ"ל
האגודה לזכות הציבור לדעת

ישי פרידמן, צילום מסך

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים