כתבנו לענייני חילונים

מרן אריק איינשטיין זצוקלל"ה

כתבנו לענייני חילונים חזר מלווית הזמר אריק אינשטיין עם תובנות מפתיעות

גם אני הייתי שם בין אלפי המלווים המקוננים מרה על מותו של ה"אליל" אריק איינשטיין. נעבך.

אני פוסע מעדנות ביחד עם כולם ותוהה לעצמי על מה אבדה הארץ. שמא גאון גדול הלך מאיתנו ואולי איש מוסר בעל שאר רוח שהשפיע מנוגה זיו קדושתו על פני

קהל חסידיו. עוד אני תוהה על הראשונות צדה עיני את דמותו הבוכיה של אחד מתלמידיו שומעי ליקחו. אני  פונה לעברו ושואל שמא יועיל כבודו להשיביני דבר?

הוא נועץ בי מבט של "מה אתה מבין מהחיים שלך". אני נועץ בו מבט נגדי ומשתררת שתיקה.  

איכשהו עם רוח הלוויה הפך מבטו למפוייס משהו ואמר,

אריק? אריק היה "מלך". 

מלך... מאי משמע  אני דן לעצמי ושואל את האיש לצידי. בכל אופן אולי תסביר לי קצת יותר אני אדם חרדי לא מי יודע מה מפותח, בו תסביר לי קצת מושגים.

ת'שמע אחי אריק היה אומן בקנה מידה.זמר אדיר עם קול נמוך ויציב שחודר לעצמות. 

אהה אני אומר. ומה עוד?

מה ז'תומר'ת מה עוד. אתה לא מבין הבן אדם  עיצב כאן דור שלם שגדל על השירים שלו. "עוף גוזל" "לנצח אחי" זה אבני דרך באתוס הישראלי. 

ב"מה" הישראלי? אני שואל. 

באתוס... בפנתיאון.... הוא מנסה להשיב לי הנבער מדעת.

מה אני יגיד לכם רבותי לא פשוט המצב שם, בן אדם שיודע לשיר כמו אברהם פריד כבר הופך להיות איש ענק.

כאן המקום להבהיר אין לי דבר וחצי דבר כנגד אריק - האיש, מכריו אומרים כי היה אדם נחמד והרבה אנשים אהבו והעריכו אותו. רק חשוב היה לי להאיר את

עינינו,להתפקח ולהסתכל ישר  על עיוות הערכים הנורא, והטמטום הפומבי שמוחצן כאן ללא בושה. כאשר ראש ממשלה ושרת התרבות לימור לבנת, לצד שאר

"מנהיגים" ו"כוכבי תרבות",מדברים על הדוגמא, מודל לחיקוי, גיבור לאומי, כשבסך הכל מדובר על זמר ואיש בידור.

אני נזכר בלוויה לפני חדשיים של מרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה   יהודי שכל כולו תורה וחסד ומעשים טובים צדיק וישר גאון מופלא,ואחריו הולכים

רבבות עמך בית ישראל בכאב ובדמע אמיתי על מורינו ורבינו שהנחילנו מתורתו הענקית והעניפה. ראו מה ביני לבין חמי מי הם ענקי הרוח שלנו ומיהם להבדיל

"הענקים" של הציבור החילוני ה"נאור". בן אדם שלא קרא ולא שנה וכל כוחו בפה מלהג שירים, זה נקרא אצלהם איש ענק.                

אנו כחרדים לדבר ה' נביא כאן כמה שורות לכבודו,שיהיו הם הספד אמיתי לאיש שבוודאי היה איש רב זכויות 

אריק זכה ששתי בנותיו חזרו בתשובה שלימה,וכל צאצאיו לומדים תורה בטהרתה, וממשיכים את המורשת היהודית במלא תפארתה

זו תרבות אמיתית!  זהו אושר!   

כעת  בעומדו לפני בית דין של מעלה יעמדו לו זכויותיו אלו מעשי צדקתם של בנותיו וכל צאצאיו ההולכים בדרך ה' ויניסו את מלאכי החבלה העולים מן ההבל ורעות

הרוח של תרבות נבובה 
.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים