חדשות

תגובת דוסים לפסיקת בג"ץ

פרויקט דוסים מברך את בית המשפט העליון לאור הפסיקה החברתית לפיה על עיריית ת"א לאכוף את חוק העזר העירוני הסוציאלי המורה שבתי עסק יהיו סגורים בשבת, שנועד לתת ביטחון תעסוקתי לעובדים בני מעמד הביניים במקביל לאיכות חיים משוחררת ונוחה, ולא פחות חשוב מכך את הטמעת הערכים הלאומיים בקולקטיב הישראלי המתקדם.

פרויקט דוסים מברך את בית המשפט העליון לאור הפסיקה החברתית לפיה על עיריית ת"א לאכוף את חוק העזר העירוני הסוציאלי המורה שבתי עסק יהיו סגורים בשבת, שנועד לתת ביטחון תעסוקתי לעובדים בני מעמד הביניים במקביל לאיכות חיים משוחררת ונוחה, ולא פחות חשוב מכך את הטמעת הערכים הלאומיים בקולקטיב הישראלי המתקדם.

הזהות היהודית לא התפוגגה עם הקמת העיר העברית הראשונה אלא להפך: היא המקום בו נוכל לומר בראש מורם: "יהודי אני" ולקיים את אורחות חיינו בגאווה וללא מורא.

אמירתו של השופט רובינשטיין מלמדת כי לזהות היהודית אין כיפה, מגזר או צבע, והיא משותפת לכלל תושביה של מדינת היהודים. לא רק שאין כאן כפיה דתית, כי אם חוק חברתי תרבותי שאומתנו הייתה הראשונה לחקוק אותו, אלפי שנים לפני המהפכה התעשייתית.

לפסיקת השופט רובינשטיין ישנה חשיבות רבה באמירה כי אין קשר בין סוגיית הפרדת הדת מן המדינה לבין צביון המרחב הציבורי במדינת ישראל בשבת. קיום חוק השבתון אינו אינטרס דתי כי אם לאומי.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים