לא לציטוט

החרדים גרועים מהחמאס

כל עוד קיימות מפלגות דתיות בכנסת - אתם החמאס היהודי. הריבוי הטבעי שלכם בצירוף זכות ההצבעה וחקיקת חוקים שיאכפו חיים על פי מצוות לאנשים בלתי מאמינים - הוא גרוע משיפור באיכות חומרי הנפץ ואמצעי השיגור של החמאס.

בעיצומו של מבצע צוק איתן הגיב זאב בק כך ברשת החברתית פייסבוק:

שום להג לא יעזור!

כל עוד חוק שיפוט בתי דין רבניים 1953 איננו מושלך לסל האשפה,

כל עוד חוק למניעת ההונאה בכשרות 983 איננו מושלך לבל האשפה,

כל עוד קיימות מפלגות דתיות בכנסת -

אתם החמאס היהודי.

הריבוי הטבעי שלכם בצירוף זכות ההצבעה וחקיקת חוקים שיאכפו חיים על פי מצוות לאנשים בלתי מאמינים - הוא גרוע משיפור באיכות חומרי הנפץ ואמצעי השיגור של החמאס.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים