וידאו

ברוך קרא תוקף את הקמפיין הגזעני מבית מרצ-העבודה בירושלים

העיתונאי ברוך קרא תוקף את הקמפיין הגזעני מבית מרצ-העבודה בירושלים * שולל את הלגיטימיות של הקריאה למלחמה בהתחרדות העיר

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים