בין השחור ללבן

לכבוד הרמטכ"ל

מכתב נרגש מאברך חרדי לראש המטה הכללי * מדוע ולהיכן רוצה האברך להתגייס * למה החרדים צריכים להתנגד בתוקף לשירות אזרחי * ומה התוכניות לעתיד * ממתינים ביחד לתשובת הרמטכ"ל

כבוד,

ראש המטה הכללי,

צבא הגנה לישראל.

 

שלום וברכה.

אחר הקידה העמוקה / הצדעה צבאית נועזת, רציתי להעביר לכבודו את חוות דעתי כאברך ששירת בשרות האזרחי - בנוגע לועדת קש"ב:

הנחות היסוד לדברי הבאים הינן:

  1. החרדים חייבים ככל אזרח אחר לשאת בנטל הביטחון ושרות בצה"ל.
  2. צה"ל מתוקף מחוייבותו לחופש לדת - חייב לתת סביבת שרות המתאימה במדוייק לרצון החרדים.
  3. צה"ל מכיר באי התאמתו לאורח חיים דתיים מסויימים, ולפיכך הוא מאפשר לדרוזים פטור מטעמי דת, וכן לבנות המגזר החרדי.
  4. צה"ל והתקשורת אינו מאפשרים התאמה זו, אם מצד שהחיילים החרדים מתלוננים שאין התאמה, אם מצד תלונות בתקשורת על נסיונות ההתאמה שכן בוצעו.

 

כעת עלינו להתבונן:

ביטול חוק טל והקמת ועדת קש"ב הגיעו בעיקר מתוך הטענה כי חוק טל "פוגע בזכות לשוויון... ולפיכך אינו חוקתי".

אך לאור הפטור לבנות ודרוזים "מטעמי דת" יש לערער על קביעה זו ולקבוע כי הפטור אינו מחמת שהמחוקק פוגע בשוויון זכויות, אלא משום שצה"ל אינו מסוגל לאפשר חופש דת מלא לחרדים.

או במילים אחרות, צה"ל הוא שמוטלת עליו החובה לפטור את המועמד לגיוס שאינו יכול לקבל שוויון זכויות בשורות צה"ל.

שהרי, אין הבדל בין גברים דתיים לנשים דתיות, ואף בית המשפט מכיר בכך שפטור הנשים אינו: "פוגע בזכות לשוויון... ולפיכך אינו חוקתי" אלא וודאי שהנחת היסוד היא שעל צה"ל לספק לחייל כחלק מזכויותיו כ"אדם" את חירותו וכבודו על פי השקפת עולמו.

וכיון שכך על צה"ל (ובדור שבו התקשורת מכתיבה את סדר היום - גם התקשורת צריכה) לבחור בין שתי אפשרויות:

א. לאפשר שרות צבאי מותאם באופן מוקפד - לחרדים.

ב. פטור מלא (כמו שנותנים לבחורות חרדיות) וללא שום תנאי ו/או כפיית שרות אזרחי.

 

מבחינת צה"ל:

צה"ל מצהיר שהוא יכול להתאים את עצמו ואף ביצע התאמות מסויימות, אך החיילים מהשטח מדווחים על אי התחשבות בלשון מועטה, ותעדנה על כך פרשיות הדחת צוערים בשל הימנעותם מ"שירת נשים" והדחת רב חייל האויר הרב רם ראב"ד.

 

במבחן התקשורת:

ברגע שצה"ל באמת מתאים את עצמו, אם מבחינת שרות בסביבה נשית ואם מבחינת פעילויות הקשורות לאופי החיילים הדתיים - אנו מקבלים כותרות כמו:

 

מצד החרדים:

אין זה סוד שהימנעות החרדים משרות בצה"ל אינה נובעת מתוך טענה של "תורתו אומנותו", ו/או "התורה מגינה עלינו" שהרי גם את הבחורות הם דורשים לפטור משרות צבאי בלא שתשבנה מול הספר 24 שעות ביממה.

אלא עיקר הימנעותם נובעת מסיבה אחת "אי התאמת צה"ל לאורח החיים החרדי, הצניעות ושמירת המצוות".

ולכך הרבנים החרדים לא יתנו יד לכניסת חרדים לצה"ל עד שצה"ל לא יוכיח את עצמו כמתאים לאורח החיים החרדי.

 

לפיכך ניתן לסכם עד כאן כי - אם לא יתבצעו צעדים ממשיים להתאמת צה"ל לקליטת חיילים חרדים, ללא תלונות מצד החיילים החרדים וללא תלונות מצד התקשורת - תהיה התנגדות חרדית נחרצת לחוק המחייב חרדים לשרת בצה"ל.

ועל גיוס בכפיה אין צורך להבהיר כי הוא יביא את ההיפך מאתוס "צבא העם" שתפקידו לאחד את העם.

 

שרות אזרחי

כעת מבחינת ההצעה לשרות אזרחי, להלן דעתי האישית כמי ששירת בשרות האזרחי בלא להבין את התועלת שבכך (מלבד התרומה לחברה אותה אני ממשיך לבצע בלא לדווח על שעות...).

אני מתנגד בתוקף לכל מתווה לפיו צה"ל יפטור את עצמו מהתאמה לאורח החיים החרדי תוך שליחת מועמדים לגיוס לתרום לחברה באופן מדווח, בכדי לרצות את דורשי "השוויון"...
וזאת משום שעל החרדים להשתלב בניהול המדינה ואנו נדרוש זאת בתוקף.

אנו חייבים לשרת בצה"ל מחד, וליהנות מ"חופש הדת" לו אנו זכאים - מאידך.

מדינת ישראל אינה יכולה לשלול חרותו של אזרח ולכפות עליו היכן לשרת לטובת הציבור - כיון שהיא אינה מוכנה לקלוט אותו לשרות הבטחון שהינו חובה במדינת ישראל.

אזרחי ישראל הינם חופשיים להחליט מה ומתי וכיצד לפעול לטובת הציבור, ובמידה ומדינת ישראל-היהודית אינה יכולה לספק סביבת שרות התואמת את הדת היהודית - עליה לפטור את האזרח משרות ללא שום תנאי. ממש כמו הפטור שניתן עד היום לדרוזים ודתיות - פטור מטעמי דת.

 

בכל הכבוד הראוי,

מתי הורוביץ
חובש כיפה בפועל
שאינו רואה בכך סתירה לחבישת כומתה.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים