חדשות

אליס ברזיס כבר לא מסתפקת בהשלכת ילדי החרדים ליאור

אתר כלכליסט מתפאר בשיר גזעני לחג שחיברה פרופסור לכלכלה בשם אליס ברזיס * בשיר המסית מוצגים כלל המגזר החרדי כנצלנים וסחטנים שהכוח הפוליטי שצברו השחית אותם ללא הכר * ליצירה לא צורפה הפעם, קריקטורה הלועגת לדמות היהודי קמוט הכובע וארוך האף

פרופ' אליס ברזיס הולכת בדרכו של פרעה רק מהסוף להתחלה.

לאחר שדרשה את צמצום הילודה כתחליף להשלכת ילדי החרדים ליאור (לא היא לא באמת דרשה שישליכו אותם פיזית ליאור, היצורים המצווחים עלולים עוד לפגום לה את הלק), ולצורך כך אף השתמשה בהסמכתה הכלכלית ובתפקידה באוניברסיטת בר אילן לעיוות והטיית נתונים בצורה שישמשו את מסקנותיה המחרידות שדרשו כאמור הטלת גזרות למניעת ילודה של ילדים חרדים, עוברת כעת הפרופסור ברזיס לתחום השירה ומפרסמת בכלכליסט את יצירתה דיינו 2013, שבה היא פורסת את משנתה, מדוע על ציבור האזרחים החרדי לשאת בדומיה את הגזרות שמופלות עליו.

כך לדוגמא היא מציינת כי החרדים שהשתלטו על משרדי הפנים, השיכון, ועדת הכספים ומערכות ציבוריות נרחבות, מתירים לפדופדילים מיוחסים להסתובב חופשי, רומסים את זכויות המשפחה, מדירים נשים ו"מעודדים" אותם ללידות סיטונאיות וכולי, כמובן הכל תוך התעלמות מהעבודות ומהמציאות האחרת לחלוטין אך זו שירה, ולא הורסים את המנגינה עם עובדות.

אילו השתלטו על משרד הפנים,

ולא השתלטו על משרד השיכון - דיינו

אילו השתלטו על משרד השיכון, בכדי להוזיל את מחירי הדיור למגזר החרדי,

ולא השתלטו על ועדת הכספים - דיינו

אילו השתלטו על ועדת הכספים,

ולא השתלטו על חלק מהתחבורה הציבורית - דיינו

אילו השתלטו על חלק מהתחבורה הציבורית, וכחלק מכך נשים סופגות עלבונות,

ולא השתלטו על שוק הכשרות - דיינו

אילו השתלטו על שוק הכשרות, ומסעדות רבות סובלות מכך,

ולא השתלטו על הממסד הרבני - דיינו

אילו השתלטו על הממסד הרבני,

ולא השתלטו על מוסד הנישואין - דיינו

אילו השתלטו על מוסד הנישואין, ועקב כך צעירים רבים אינם מתחתנים לפי דת משה וישראל,

ולא השתלטו על המקומות הקדושים - דיינו

אילו לא השתלטו על המקומות הקדושים ובפרט על הכותל, ונשים המתעטפות בטלית (כמו שנהגו לעשות בנותיו של רש"י) נעצרות מדי חודש,

ולא השתלטו על חברא קדישא - דיינו

אילו השתלטו על חברא קדישא, תוך כדי רמיסה של זכויות המשפחה כאשר לנשים אסור להספיד את יקיריהם,

ולא השתלטו על הליכי הגירושין - דיינו

אילו השתלטו על הליכי הגירושין, תוך כדי גישה מחפירה ומשפילה כלפי נשים,

ולא השתלטו על מוסד המשפחה - דיינו

אילו השתלטו על מוסד המשפחה, כגון, במודיעין עלית, אישה שרצתה לחיות כדתית ולא כחרדית, ילדיה נלקחו ממנה, ללא משפט,

ולא רמסו את טובת האישה - דיינו

אילו רמסו את טובת האישה בכך שהם מעודדים את נשותיהם ללדת ילדים רבים, וזאת חרף תחנוני המיילדות המתריעות על כך שכמות לידות כה גבוהה גורמת לנשים ואף לילדים נזק ממשי,

ולא אפשרו לפדופילים השייכים למשפחות עם "ייחוס" להלך חופשי - דיינו

והיא מסיימת בקריאה לממשלה לרמוס את זכויות הזאטוטים החרדים בהכלילה את מעל 400,000 בני הציבור החרדי ככאלו ש"אין שום קשר בין דרכם ליהדות. מדובר בעסקנים, וברבנים שהכוח הפוליטי שצברו הביא אותם לפגוע בעם. כוח עשוי להשחית וקבוצה זו צברה הרבה כוח שהשחית אותם ללא הכר".

על מנת להסיר ספק מקרב הקורא התמים נבהיר את עיקרי העובדות שמעוותים על ידיה בשיטתיות ונכרכים גם במאמר זה:

חרדים משתלטים על משרדי ממשלה?

לא נכון, עובדתית, על פי מחקר שערך מכון ברוקדייל, מסתבר כי אין בסיס לטענה שהחרדים מקבלים יותר מינויים מחלקם באוכלוסיה

חרדים מדירים נשים?

אז זהו שלא, חרדים לא מדירים נשים, לפחות לא במובן שאותו את מציגה, הם אומנם משמרים תרבות שבה קיימת הפרדה מהותית בין תפקידי הגבר והאשה, והבהרת לנו שאת לא אוהבת זאת, האדרה כן, אפליה לא.

הסתרת מקרי פדופליה במגזר החרדי?

אלא אם מקורות הידע שלך הם הדס שטייף, הרי שמשטרת ישראל הצהירה במפורש כי אין תופעת השתקת מקרים של תקיפה מינית במגזר החרדי.

 

גם שאר ה"נתונים" מלאים בעובדות מומצאות עד מורעלות מהסגנון הכה אהוב על חברותיה הפרובוקטיביות מנשות הכותל (לא, בנותיו של רש"י לא התעטפו בטלית בפומבי, ולמעשה על פי המקורות כנראה שהם לא עשו זאת כלל), אבל התייאשנו זה מכבר לצפות מהפרופסורית המכובדת להקפיד על אתיקה או עובדות, אנו כן מצפים ודורשים ממערכות אקדמאיות ועיתונאיות, להעדיף את החלופות האיכותיות יותר ובוודאי שלא לתת במה לחרדופובית שמסיתה בצורה פרועה כנגד ציבור כה נרחב.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים