טורים

חרדים מממנים את הכישלון החילוני

רק 6% מן האסירים הם חרדים * בכל זאת, הנטל בסך של שני מליארד וחצי שקלים נופל על כולם בשווה * כשמשפט פלילי ומחאה חברתית נפגשות במשקפיים של עורך דין

בכתבה הקודמת בסדרת הכתבות אודות ההתייעלות בהוצאות הקופה הציבורית, הצענו לפטור את הציבור מחובת מימון מסעי הבחירות של הפוליטיקאים במערכות הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות.

 

כעת הגיע הזמן לפטור אותם לפטור את אזרחי המדינה מנטל ענק וכבד: הוצאות מערכות אכיפת החוק בטיפוליהן בעבריינים.

מעבר לנזק הישיר שגורם העבריין בעצם הפרתו את החוק ופגיעתו באינטרס שהחוק מגן עליו, כל עבריין גורם לנזקים כספיים עצומים למדינה. והנטל לכיסוי נזקים אלה מוטל בסופו של דבר על שכמם של כלל האזרחים (שומרי החוק כמובן) המממנים את הקופה הציבורית.

מנתונים שהציג השר לביטחון פנים בישיבת הממשלה לפני כשנתיים עולה כי עלותו השנתית של כל אסיר בישראל היא 93,975 ₪, ועלותם השנתית של 23,620 האסירים המוחזקים בבתי הכלא בישראל היא 2.354 מיליארד שקל. לעלות הזו יש להוסיף את ההוצאות של יתר זרועות מערכות האכיפה (משטרה, פרקליטות, סנגוריה ציבורית, בתי משפט), וקיבלנו סכומים אסטרונומיים המוטלים על גב אזרחים שומרי החוק.

מוסרית, אולי, יש מקום לטענה שאין זה צודק לחייב שמעון במימון הנזק שגרם ראובן. טענה זו תקפה כפליים כאשר שמעון המשלם הוא אזרח שומר חוק ואילו ראובן הוא עבריין. על כן, מן הראוי יהיה כי כל עבריין יישא בתוצאות מעשיו (כולל נשיאה בהוצאות העמדתו לדין ומימון החזקתו בכלא).

הגישה השיקומית, שטענה כי מטרת הענישה צריכה להיות שיקומית באופייה וכי על המדינה לשאוף לשיקום העבריינים על מנת שאלה לא יחזרו למעגלי הפשע – נחלה תבוסה קשה באקדמיה והוכחה כבלתי נכונה מבחינה אמפירית. כיום הגישות השולטות בענישה הן הגישה הגמולית והמניעתית, השמות דגש על הגנה על החברה מאשר שיקום העבריין.

עד להשגת תיקון בחקיקה בהתאם לרוח ההצעה הנ"ל, על בתי המשפט – החפצים בצדק חברתי – להגביר את שימושם בסעיף 61 לחוק העונשין, המקנה להם סמכות להטיל קנסות על עבריינים, בנוסף להטלת עונשים אחרים, וכן בסעיף 63 המקנה להם סמכות להטיל על מורשע קנס עד פי ארבעה משווי הנזק שנגרם או טובת ההנאה שהושגה ע"י העבירה. בתי המשפט אינם מרבים לעשות שימוש בסמכויות אלה, הגם שאין יותר צודק ומוסרי מאשר לחייב את העבריין בנשיאה בתוצאות מעשיו, מאשר להטיל זאת על ציבור משלמי המיסים.

לעניות דעתנו, הצעתנו תחסוך לקופה הציבורית מיליארדי שקלים ותגרום ליתר צדק והרתעה.

(הערת המערכת: לפי נתוני השב"ס, אחוז הדתיים בבתי הסוהר אינו מגיע ל3%, עגום שיש מגזר אחד הצריך לממן על גבו את כישלון המערכת הכללית, ולשאת את התוצאות על חשבונו)

 

עובדיה ויזל סנקרי הינו עו"ד המתמחה במתן שירותים משפטיים לפי ההלכה

לתגובות  vedsa@gmail.com

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים