על הדבש ועל העוקץ

אזרח חרדי שהזמין מקום במלון חלב ודבש דרך אפליקציית בוקינג.קום נתקל בהשפלה ושנאה מצד בעל המלון אילון רון * קובלנה פלילית הוגשה במשטרת תל אביב

מאיר לבנון

טורים*

אפליה? הסתה!

מיכאל אוישי

שוויון בלי נטל

דני פרידמן

נגן וידאו

מהעיתונות

מאבק הכבאים הצליח: החרדי עם הזקן התקבל כלוחם אש

טורים

אפליה? הסתה!

מהעיתונות

פרסום ראשון: עשרות חרדים מ-8200 חתמו על מכתב: "מוכנים להתנדב במקום הסרבנים"

מהעיתונות

עלייה בגיוס? "חלק גדול מהמתגייסים לא חרדים"

מהעיתונות

עלייה בתעסוקת חרדים? "מסע תקשורתי לא מבוסס"

חדשות

מילים יכולות להרוג