חדשות

גדולי ישראל במכתב נגד "מהרסים מקרב בני עמנו"

בעקבות גל ההסתה נגד לומדי התורה יצאו גדולי ישראל במכתב נגד "מהרסים ומחריבים מקרב בני עמנו הזוממים לעקור התורה ולומדיה". גדולי הדור קוראים לציבור להתחזק בלימוד התורה

בעקבות גל ההסתה כנגד הציבור החרדי ולומדי התורה יצאו גדולי ישראל במכתב חריף כנגד אותם אלו המנסים לעקור את לימוד התורה. במכתב מתייחסים גדולי הדור אל אותם "מהרסים מקרב בני עמנו" ומזכירים כי זה "דבר שלא היה מעולם שיהודים קמו לאסור את לימוד התורה".

כזכור, כבר לפני הבחירות לכנסת ה-19 כאשר הציבור הכללי בישראל החל להכיר את מצע מפלגתו של יאיר לפיד החל סחף כנגד הציבור החרדי. הקריאות ל'שוויון בנטל' והפסקת התקציבים לישיבות נשמעו מכל עבר. לאחר הניצחון הסוחף של לפיד בבחירות, כאשר זכה ב-19 מושבים בכנסת, הפך החשש הכבד בציבור החרדי מהגזירות העומדות לבוא על לומדי התורה למוחשי ביותר.

כאמור, גדולי ישראל הרואים את המצב נכוחה יצאו במכתב חריף כנגד הקריאות להפסקת התקציבים לישיבות ולכוללים.

המכתב המלא: 

לדאבונינו בעת הזאת קמו עלינו מהרסים ומחריבים מקרב בני עמנו, וזוממים לעקור התורה ולומדיה, דבר שלא היה מעולם שיהודים קמו לאסור את לימוד התורה ולמנוע מאתנו להיות עוסקי התורה הק', אוי לנו שכך עלתה לנו בימינו". 

"וכאשר רואים אנו כי גבר עלינו הסתר פנים, ואין אנו יודעים בשל מי הסער הזה, ואין לנו נביא שיאמר מה עלינו לתקן כדי לבטל מעלינו גזירה קשה זו, נחפשה דרכינו ונחקורה, ואולי לפי שרפו ידינו מן התורה ע"כ תובעים מאתנו בזה הענין". 

"ע"כ חוב גמור עלינו לעת כזאת לנצור מכל משמר על התורה ועמליה, ומובא בנפש החיים שער ד' פרק ט"ו אם ראית שיסורין ממשמשים עליך רוץ לחדרי תורה ומיד היסורים בורחין ממך, שנאמר לך עמי בא בחדריך. ובאנו בזה להציע להתחזק ולהרבות בלימוד התורה ברציפות ובלא מפריעים, ובפרט בימים שיש בהם רפיון כגון ימי שישי ושבת אשר הרפיון בהם רב, ולקבוע בהם סדרים שיתחזקו בהם מאד בלימוד התורה. וראשי הישיבות יעוררו על דבר זה". 

"ובנוסף לזה עלינו להתחזק בתפילה ותחנונים לפני אדון כל לבטל מעלינו הגזירות. ועל ידי שנתחזק בעסק התורה ובתפילה נקוה כי יסיר מעלינו כל גזירות רעות וקשות ונזכה במהרה למלאה הארץ דעה את ה' כמים למים מכסים". 

"ואנו פונים בזה לכל מי שמבקש לפגוע בלומדי תורה, אל תגעו במשיחי, כי בשעה זו שאויבי ישראל באים עלינו לכלותינו רח"ל, רק תורתינו הקדושה היא שתשמור עלינו. אל תפגעו ואל תמעטו מלומדיה כי יש בזה סכנה לגוף ולנפש חלילה. 

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים