בתקשורת

לשמור על צניעות זה לא הדרת נשים

אפשר להתווכח עם גישת ההלכה לצניעות, אפשר אף לכפור בה, אבל לא ייתכן שבשם הליברליות, יותקפו גברים ונשים הבוחרים להתפלל בבית כנסת מופרד. האם כולם חייבים לקבל את הקודים תרבותיים של ערבוב בין המינים? הנה אבסורד: יש עמדות ליברליות ודורסניות, ויש עמדות לא ליברליות אך סובלניות

הם מתנגשים ללא לאות, ללא מנוח. נדמה שאין סותרים מהשניים האלה, הגם שהם אינם סותרים כלל – "רב תרבותיות" ו"הדרת נשים" – שני הדגלים שבמובנם המקובל, קוראים לסובלנות ולכבוד האחר.
 "רב תרבותיות", לפי גורביץ' וערב באנציקלופדיה הנפלאה של הרעיונות שלהם, "דוברת בלשון רבים, היא מציעה מצבי הטרוגניות וריבוי כחלופה לתרבות הומוגנית, היררכית באופייה ודכאנית במהותה".
 
משמע, שנושאי דגל הרב-תרבותיות מבינים שבעולמנו חיים בכפיפה אחת אנשים בעלי תפיסות עולם שונות, משונות ואולי אף הפוכות, וכי יש לאפשר להם לנהוג לפי אמונתם, כל עוד היא אינה פוגעת באיש. דגל ה"הדרה'" יוצא נגד "הוצאה מהכלל ודחיקה לשוליים" (שם), במקרה זה של נשים.
 קליק לכתבה המלאה

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים