טורים

פרשיית יוסלה שוחכמכר היא מוסריות מבויימת מתחסדת וצבועה

במכתב ששלח הפרופסור ליבוביץ למארגני עצרת ציבורית בעניין הילד יוסלה שוחמכר שנחטף מהוריו בידי סבו, והוחזר על ידי המוסד הישראלי להוריו כעבור מספר שנים הוא מגדיר את ההתרגשות הציבורית כמוסריות מבוימת מתחסדת וצבועה, כאשר אלפי ילדים נלקחו מהוריהם הדתיים לחינוך חילוני בכפייה, לעומת ילד בודד שנלקח על ידי סבו לחינוך דתי

20.8.61
לכב'
מר ש', עו"ד,
תל אביב

א.נ.
רק היום נמסרה לי הזמנתך הטלפונית להשתתף באספה בענין הילד יוסלה, העומדת להתקיים היום בת"א. ברצוני לנמק לפניך את סירובי להיענות להזמנה זו.

אני מבין לרוחם של הורי הילד וחש בצערם. אולם ההתעוררות והפעילות הציבורית שקמה - או הוקמה - מסביב לענין זה נראית לי פסולה - משום חוסר הכנות שבה: זוהי התרגשות "מוסרית" מבויימת, מתחסדת וצבועה. לא ילד אחד בלבד נלקח במדינה זו מידי הוריו, אלא אלפי ילדים מורחקים מעל הוריהם ע"י השלטון, הכופה - בכל אמצעי הלחץ שבידו - על אלפי הורים דתיים למסור את ילדיהם לחינוך זר. האונס הברטואלי הזה הוא חלק איטנגרלי מן המשטר הממלכתי וההווי החברתי במדינה זו.

הדברים נעשים בגלוי ולעיני השמש, ולא ראיתי ולא שמעתי מחאה או התמרמרות מוסרית על כך מצד חוגי בעלי המוסר שאתה מייצגם.

דרך אגב: הדברים נעשים גם בידיעתן ובהודאתן מתוך שתיקה של "המפלגות הדתיות" הרשמיות, המעוניינות להשתתף בקואליציה ולקבל טובת הנאה מן השלטון החילוני.

דוגמא אחת מני רבות: ועדה ציבורית, המורכבת רובה ככולה מאנשים לא דתיים, חקרה את התלונות בדבר הנעשה בנצרת עיליתף היא פירסמה לפני שבועות אחדים דו"ח בעיתונות וקבעה, שהורים דתיים נאלצים ע"י הלחץ של איומי מניעת פרנסה מטעם הגופים הממלכתיים, ההסתדרותיים והמפלגתיים השליטלים במקום לשלוח את ילדיהם לבתי ספר חילוניים, דברים אלה לא הוכחשו משום צד, ואעפ"כ לא באה שום תגובה מצד שוחרי המצפון, אשר אתה משתדל להפעילם בפרשת יוסלה, משמע, שמצפון זה הוא חד צדדי וחד כיווני ביותר...

אין אני יכול להצטרף לפניה לרבנות לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט החילוני, פניה זו אינה מוצדקת אל בפיהם של אלה המרוצים מן המצב הקיים ביחסי הדת והמדינה (ז.א. המפלגות "הדתיות" ומפא"י), שבו הדת היא שרות של המדינה, מוסדותיה - משרדים אדמיניסטרטיביים של השלטון החילוני, ורבניה - פקידים ושכירים של משטר זה. אני ויהודים דתיים רבים אחרים דורשים הפרדת הדת והמדינה, כדי שלא תהא דת ישראל זונתו של משטר מדיני והאינטרסים שלו. אנו רואים את דין התורה כניצב מול המשפט החילוני, ואין אנו מתכוונים לטשטש את הניגוד התהומי הזה ע"י שעבוד ההכרעה התורנית לחוקי משטר ומשפט חילוניים.

בכבוד רב
ישעיהו ליבוביץ

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים