בתקשורת

כשהתקשורת מציגה פרובוקטוריות כשֵׂיות תמימות

תקשורת הוגנת הייתה קורעת את מסֵכת הצביעות מהנשים ההופכות את הכותל לזירת התגוששות • אבל התקשורת אינה מחפשת הגינות, אלא מובילה מסע שיסוי

כיצד תנהג משטרת ישראל אם תוצג לפניה בקשה לקיים הפגנה ברחבת הכותל המערבי, הפגנה נגד הצעת התקציב, למשל?

ברור שהיא לא תאשר הפגנה כזאת.

וכיצד יגיב בית המשפט אם מארגני ההפגנה יעתרו נגד המשטרה, על שאינה מאפשרת לקיים את ההפגנה?

אין ספק שבית המשפט יסמוך את ידיו על החלטת המשטרה ויבהיר שהכותל המערבי איננו כיכר שוק וזירת הפגנות, אלא מקום תפילה והתייחדות עם בורא העולם.

מדוע אפוא אישר בית המשפט את קיום ההפגנה המבישה שערכו קומץ נשים ברחבת הכותל המערבי בראש-חודש סיוון? מדוע גייסה המשטרה כוחות אדירים כדי לאפשר לקיים את הפרובוקציה הזאת, שכל-כולה התגרות בהמוני בית ישראל ובסדרי התפילה הנהוגים במקום מדורי דורות? 

לפעמים עוטפים פרובוקציות ומעשי התגרות בכסות תמימה כביכול, אבל כאן לא הייתה אפילו כסות................................. קליק לכתבה המלאה

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים