טורים

צו מניעה: הטבות כספיות? רק לבוחר החילוני!

פעיל דוסים דאג להוצאת צו מניעה לקבוצת יוצאים מהאדישות שתכננה לחלק כרטיסי הטבות לבוחרים החילונים * מנגד מוחה תנועת חדו"ש דווקא על הודעת ש"ס כי מרן יתפלל משמים על המצביעים * בוחרים בצביעות?

הכל, התחיל במודעה הקוראת לכאורה לכולם לצאת ולהצביע, אךקריאה מעמיקה יותר של הטקסט חושפת במהירות כי ההטבות, שלכאורה מיועדות לכולם, מדלגות על שני ציבורים עיקריים: ערבים, וחרדים.

פעיל "דוסים" שנתקל בכך הגיש עתירה לוועדת הבחירות, ובה ציין כי הפירסום עובר על מספר חוקים מפורשים האוסרים במפורש על "עידוד או מניעה מאדם להצביע".

יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סלים ג'ובראן שקיבל את העתירה מצא כי אכן קיים טעם לפגם בהתארגנות שאף התגלתה כקשורה ישירות לאחד המועמדים, והחליט על הוצאת צו מניעה דחוף כנגד הפעילות הפוגעת בחוק ובדמוקרטיה.

למרבית ההפתעה קבותה "יוצאים מאדישות" בחרה למחות כנגד לא אחרת מאשר הפגיעה בדומקרטיה, שנגרמה לטענתה על-ידי אנשים ש"דמוקרטיה" אינה בראש מעייניהם.

כאמור לטענת הקבוצה החילונית, המסרבת לחזור בה עד לרגע זה, הטבות ממשיות אינן דבר פסול, למרות לשון החוק הברורה בנושא זה, ולמרות הפסיקה המפורשת של השופט ג'ובראן, זו בוודאי גישה דמוקרטית למופת.

 

הצביעות של תנועת חדו"ש

למרות כל המתואר לעיל, בתנועת חדו"ש בהנהגת שחר אילן ועו"ד אורי רגב בחרו לתקוף דווקא את דבריו של דובר ש"ס כי רבני ש"ס יתפללו על כך ש"מרן יעתיר בתפילה בשמי מרום על כל אחד ואחת שיקיימו מחר ביום הבחירות את בקשתו וצוואתו ויעשה נחת רוח למרן".

וכך נכתב בהארץ, מנכ"ל חדו"ש (לחופש דת ושוויון) הרב עו"ד אורי רגב  הזהיר כי בכוונת העמותה להתלונן על ש"ס. הוא הזהיר את הרבנים כי "הם עומדים לבצע עבירה פלילית חמורה שעונשה עד 5 שנות מאסר", והוסיף כי החוק אוסר מפורשות על שימוש בברכות, קללות ודומיהן בתעמולת בחירות. "איסור זה נקבע על ידי המחוקק לנוכח התופעה של השפעה בלתי ראויה על הבחירות והבוחרים, שש"ס, יהדות התורה וחב"ד התמחו בהן בעבר. אם יבוצע מופע האימים של ניצול פטירתו וקברו של הרב יוסף לחלוקת ברכות סיטונאית בידי מועצת החכמים של ש"ס, לשדרוג ההשפעה הפסולה על הבוחרים לאחר שאינם יכולים עוד להשתמש ברב המנוח עצמו, תפעל חדו"ש למיצוי ההליכים הפליליים נגדם".

נשאיר לקוראים להסיק בעצמם את רמת הצביעות והניתוק מהמציאות אליה הגיעה התנועה המתיימרת לדבר דווקא על שוויון וחופש.

צו המניעה
צו המניעה עמוד 2
צו המניעה עמוד 3
צו המניעה עמוד 4
צו המניעה עמוד 5

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים