בתקשורת

הלמ"ס: כל אדם שלישי בישראל מגדיר את עצמו כדתי

דוח פני החברה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה כי 34% מתושבי ישראל מגדירים את עצמם כמסורתיים-דתיים עד חרדים • רק כ-20% מהנשים הערביות עובדות • עוד נמצא כי כ-20% אחוז מהאנשים ויתרו על טלפון נייח • ובשנת 2035 צפויה אוכלוסיית ישראל לנוע בין 10 ל-12.8 מיליון איש

אוכלוסיית ישראל תמנה לפחות עשרה מיליון איש, וייתכן שאף תגיע ל-12.8 מיליון איש, בשנת 2035. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסמים היום (חמישי) במסגרת חוברת נתוני "דוח פני החברה". אחוז היהודים מבין התושבים בישראל צפוי לקטון בצורה סמלית בלבד על פני אותה תקופה, מ-75 אחוז בשנת 2010 ל-73 אחוז בשנת 2035, בעוד חלקה של האוכלוסייה הערבית יגדל מ-20 אחוז ל-23 אחוז, בהתאמה.

הנתונים לגבי רמת החיים מראים שיפור בולט ברמת החיים של הישראלים בין 2005 ל-2011, אבל מי שירוץ לצעוק "מפונקים" לעבר מאות האלפים שיצאו לרחובות במחאה החברתית של קיץ 2011, יצטרך להמתין. מתברר כי בין 2010 ל-2011 אכן חלה ירידה של כעשרה אחוזים במספר הישראלים שחושבים כי מצבם הכלכלי ישתפר (מ-48 אחוז ל-44.6 אחוז), וירידה של כחמישה אחוז במספר הישראלים.................. קליק לכתבה המלאה

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים