בתקשורת

הרוצה ילדים שיפרנס אותם!......

הגישה של לפיד ואנשיו- אגב, היכן חבריו האמונים על תורת ישראל הקוראת ל"פרו ורבו ומילאו את הארץ" - יכולה להוביל אותנו לשינוי הרבה יותר רדיקלי בכל חוקיה של מדינת ישראל. וכי למה מדינת ישראל צריכה להתחשב במשפחות חד הוריות כתוצאה מגירושין? הרוצה להתגרש הוא שיישא בתוצאות הגירושין. למה מוטל על אזרחים נורמטיביים לפרנס עוד זוג הורים פרודים וילדיהם, רק כי הם מעדיפים דירות נפרדות ושתי מכוניות?

הרעיון של לפיד, שלא המדינה היא הצריכה לגדל את הילדים, אלא מי ש"עושה אותם" הוא שיישא בהוצאותיהם, הוא בהחלט רעיון מעניין. ולא רק בזווית של השוואה עם מדינות אחרות והנהוג בהן. 

שהרי מי הצרפתים- שמגדלים את הילדים עד לאחר האוניברסיטה על חשבון המדינה- אם לא גויים מטומטמים שאינם מבינים בכלכלה ובזכויותיהם של האזרחים. (וכמותם עוד הרבה מדינות מודרניות. כולן מאוכלסות בגויים נבערים).

אז לפיד חכם יותר, והוא יקצץ בקצבאות הילדים.

אלא, שעולות שאלות מטרידות.

אם, אכן, המדינה אינה צריכה לשאת בעול הגידול, אז למה שתיהנה מהם? כך, למשל, ניתן לקבוע שכל משפחה תשלח ילד אחד  בלבד לצבא. מעין מס כזה. וההורים ש"נשאו בנטל גידול ילדיהם" יזכו גם לפירות עבודתם, על פי רצונם.

כגון, שלוש שנות עבודה ששכרה יימסר להורים. וכאן אפשר גם להסתמך על אמירה ידועה של ראש הממשלה: יתנו- יקבלו. לא יתנו, לא יקבלו. המדינה אינה נותנת, אזי היא גם לא תקבל. ההורים שנותנים, הם גם אלו שיקבלו.  כמובן, שכל ילד נוסף שישרת יקבל שכר מלא. או שהמדינה תשיב להוריו את הוצאות גידולו. הרי לא סביר שהיא תיהנה מפרי עמלם של אחרים.

הגישה של לפיד ואנשיו- אגב, היכן חבריו האמונים על תורת ישראל הקוראת ל"פרו ורבו ומילאו את הארץ" (מחשבה קטנה: הלשון היא לשון רבים. אולי משמע שזו משימה של כלל ישראל ולא של הפרט בלבד)- יכולה להוביל אותנו לשינוי הרבה יותר רדיקלי בכל חוקיה של מדינת ישראל. וכי למה מדינת ישראל צריכה להתחשב במשפחות חד הוריות כתוצאה מגירושין?  הרוצה להתגרש הוא שיישא בתוצאות הגירושין. למה מוטל על אזרחים נורמטיביים לפרנס עוד זוג הורים פרודים וילדיהם, רק כי הם מעדיפים דירות נפרדות ושתי מכוניות?

הלאה. עבריינים שבחרו בפרנסה שכולה על חשבון עמלם של אחרים – גניבות, מעילות , שוד- ישלמו את כל הוצאותיהם בבית הכלא, וכמובן גם ימשיכו לפרנס את משפחותיהם (אין להם?- יקבלו הלוואה צמודה). . למה שמשפחות ישרות דרך יישאו על גביהם אותם ואת ילדיהם ונשותיהם? כל בתי המשפט והשוטרים ימומנו- על פי חוק מפורש - בידי אלו הנזקקים לשרותיהם. שהרי הם אלו שבחרו בחיי פשע. אז מי שרוצה חיים כאלה, יתכבד וישלם אותם מכיסו.

ומה באשר לחינוך? למה שהמדינה תממן אותו? מי שרוצה ילדים מחונכים- שיממן את חינוכם המלא. ומי שרוצה ילדים בוגרי אוניברסיטה, שישלם את כל עלותם.

אנו יכולים לתאר לנו כמה כסף יישאר במדינה. כמעט לא נצטרך לשלם מיסים. מי שמתעקש לטוס, שישלם עבור האבטחה. מי שרוצה לטייל בדרום תל אביב דווקא, יממן פלוגת מג"ב שתשמור עליו מסכנת מתנכלים. מי שרוצה דווקא לגדל גידולים חקלאיים- אל יצפה לפיצויים בשנת בצורת. זו הבעיה שלו בלבד.

מדינה מתוקנת, ובוודאי מדינת הלאום היהודי, צריכה להתנהל על פי עקרונות. ולא בהתאם לגחמות השרים וחברי הכנסת. ובוודאי לא בניגוד לדרישות הצדק וההיגיון

פרוסם לראשונה בערוץ 7

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים