בתקשורת

האם אצל חרדים אין אהבה? – דעה לרגל ט"ו באב

ט"ו באב, " לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים" ימים אלו מסוגלים למהפך מרע לטוב גם אם איננו ראויים. עצם היום מכפר ומושיע. לזמנים האלו יש משמעות מיוחדת, מציאות ייחודית וכל זה מתוך אהבת הקב"ה אותנו.

מדרש חז"ל מספר: שבט' באב. בחצות היום בזמן שבית המקדש החל לבעור באש ומציאות החורבן כבר הייתה עכשווית, באותן שעות ממש של הרס וחורבן, ירדה אהבה ענקית לעולם, דווקא שעות הבעירה הללו הן שעות מלאות ברחמים ושפע שנשפך לעולם.

עכשיו, לאחר ימי הצער, זהו הזמן לאהבה, לתיקון השנאת חינם- לאהבת חינם. נחמו נחמו עמי…, הקב"ה נותן לנו זמן מיוחד, שמעצם היותו הזמן הזה, הרוגז בו הופך לרחמים ואהבה וכל זאת מאהבת ה' אותנו ולכן לא היו ימים טובים כימים אלו וזוהי העוצמה המיוחדת שבהם.

בשורות האהבה

ביום הזה לאורך הדורות נתבשרו עם ישראל בבשורות של אהבה.

בט"ו באב, לאחר בחינה ובדיקה של האיסור להשיא בנות היורשות את אביהן לבני שבט אחר וכן בעקבות מקרה פילגש בגבעה ושבועת בני ישראל שלא להשיא את בנותיהן, לבני.............................. קליק לכתבה המלאה

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים