וידאו

אשר וחיים עונים ללפיד

אשר וחיים מנאומו המפורסם של יאיר לפיד עונים בשיר מיוחד

פה בארץ חמדת אבות \ תסגרנה כל הישיבות 

את אביי, את רבא \ נשתיק בשם האחווה 

פה תהי השנאה שורה  הסתה בשפת התורה 

ילדים דים דים \ חרדים דים דים 

שלומדים דים דים  \ נשגר למאדים 

כי חרדים דים דים \ שלומדים דים דים 

לא עובדים דים דים \ לשגר למאדים!

פה בארץ חמדת אבות \ תסגרנה כל הישיבות 

כור היתוך להם ניצור \ מתנגדים לו –נעצור! 

פה תהי השנאה שורה \ הסתה בשפת התורה 

חרדים דים דים \ שלומדים דים דים 

לא עובדים דים דים \ נשגר למאדים 

חלומות ורודים \ יש ללפידים

אין כבר חרדים \ וכולם כה נחמדים 

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים