טורים

מכתב לאחים: ליבה שיש לה עתיד

המשימה הגורלית של דורנו: השכלה ונשיאה בנטל * פרוגראמה מוכחת לביעור הבערות והפרזיטיות מהעם * בונוס: חוברת להורדה חינם!

לאחַי היקרים יניב מתל אביב ונמרוד מעין חרוד, שלום וברכה!

מה שלומכם? אתם לא מכירים אותי, כשם שאני איני מכיר אתכם. אך יש הבדל קטן. אתם כנראה גם לא מכירים את כל הדומים לי: חרדים. לפי הנשמע לאחרונה באמצעי התקשורת ובכנסת על "החרדי המצוי" - מדובר על יצור, שאני - כחרדי - לא מכיר כלל. איזה "חשוך בטלן ומשתמט" ש"עוסק בחכמה גלותית" או "מתפלל כל היום" במקרה הטוב... זוהי כנראה דעת הרבה מהציבור על אחיהם בשריהם היושבים "מעבר למתרס" - ב"גיטאות" וב"כלא הישיבה". אך אני בטוח שיש מכם גם מי שתוהה כיצד יתכן שמאות אלפי עוסקים בתורה ומצוות כל כך "טועים-תועים בדרך", וישמחו לקבל מאחד שכזה מכתב היכרות בו יציג קצת את דרך חייו והלך רוחו. אז הנה מכתב כזה לפניך, עם תוספת כמה הגיגים על מה שקורה עכשיו בפרהסיה הישראלית, הגיגים שיש להם משמעות ערכית גם לגביכם.

מנהיגיכם החדשים - לפיד, פירון, בנט ודומיהם - מאז קיבלו את האחריות על עם ישראל בציון - מגלים אהבת ישראל "ייחודית", בדאגתם העמוקה אפילו ליהודים נידחים ועלובים כמונו - החרדים. כיון שגם אנו בעיניהם עדיין בגדר "אחים יהודים", הינם מרגישים מחויבות של ערבות הדדית להוציאנו מאפילה לאורה, מבורות לתבונה ומשעבוד לגאולה.

את דאגתם הם מביעים בקול רעש גדול, בינתיים בשלושה מישורים בהם אנו הנחשלים מנותקים מ"מעיינות הקידמה":

 1. השכלת ה"ליבה" שהבנים החרדים מנותקים ממנה [ורק הבנות החרדיות זוכות ל"אורה" זו בסמינרים].
 2. נשיאה בנטל הבטחוני הרשמי - שהציבור החרדי לא רואה זכות לשאת בו.
 3. נשיאה בנטל הפרנסה שהרבה מהציבור החרדי מנוע מלשאת בו, בהיותם עסוקים בהשתלמות בתורת האלקים בכל מאודם. ו"הנזק", לשיטת הדואגים, בכפול: 1. עם ישראל מנוע מליהנות מהפרודוקטיביות החרדית, שבין בניה מצויים מיטב הכישרונות של העם היהודי. 2. הם גוזרים בזה על עצמם ובני משפחתם "עוני מרצון".

המנהיגים החדשים נלאים מלשאת בליבם הרך את כאבם הגדול על מצב עגום זה של אחיהם החרדים, ונזעקו בבעתה לטעון: האחים החשוכים, מרוב שקיעתם בכלא הגטאות האפלות שלהם - לא מפריע להם מאומה משלושה חסרונות נוראיים אלה! ולא רק זאת, אלא המה ונשותיהם וילדיהם מוסרים נפשם להמשיך לחיות בחשכה דיכאונית זו, ועוד מעיזים להיות המאושרים באדם... לא רק חשוכים, אלא גם שמחים?! היו לא יהיה! מדוע לא יתערבלו אחינו העלובים-שלא-מדעת ב"תרבות הישראלית" בת המאה והעשרים ואחת - שכבר מאה שנה אנו טורחים לייצר, דרך שלושת "עיקרי האמונה" הישראליים הנ"ל - השכלה, צבא ועבודה! ואזי סוף סוף תימחה מעל פניהם מדושני העונג-של-קדושה, הנחת והסיפוק העצמי שיש להם על התעסקותם "רק" בלעשות את רצון אביהם שבשמים, כפי הבנת מנהיגיהם גדולי התורה...   

דאגתם זו מרגשת אותנו עד לדמעות, בפרט שמרוב דאגה לנאורותנו - הם בצורה נחרצת עומדים לכפות עלינו "טובות נפלאות" אלו. "זכין לאדם שלא בפניו". הרי גם על שבטי הכושים באפריקה כפו נאורות, וד"ר אלברט שווייצר בזמנו עוד קיבל על זה אותות כבוד והוקרה... 

על כן אראה כזכות, יקירַי יניב ונמרוד, לנקוט בשיפולי גלימת מנהיגיכם החדשים, ולנסות להחזיר לכם תמורה תחת ה"מתנה" שהם מציעים לנו. בפרט אחר פנייתו האישית של שר האוצר ל"אחיו" החרדים "חיים" ו"אשר", הנני משיב קריאה תחת קריאה. וכתגמול להשכלת ה"ליבה" שכל כך טורחים שנאמץ - רק לטובתנו כמובן - הנני מתנדב להכיר לכם במקצת את רזי ה"ליבה" החרדית [="השכלה חרדית" + דרך החיים היהודית האותנטית], שעם ישראל משתלם בה במסירות כבר 3300 שנה. אני וחברַי - כפי שגם אתם טוענים - "ממיתים את עצמנו" עשרות שנים להעמיק בה ולחיות על פיה. אם כן: "מיטב הכישרונות" מתמסר יומם ולילה ללמוד "ליבה חשוכה" זו, עליה עמלו כבר משה רבינו, רבי עקיבא, הרמב"ם והגאון מוילנא. מאות אלפי העוסקים בה מוצאים בה סיפוק נפשי גדול שלא ימצא שום אחד מהוגי ליבת-פירון. מסקנה: מן הסתם יש גם לנו "משהו" למכור. "משהו" שהוריכם, מוריכם, מנהיגיכם, כתביכם ושדרניכם - באובססיביות חריגה משתדלים בכל כוחם שלא תכירו ולא תתוודעו לו! שמא פתאום תגלו עולם חבוי נהדר וקסום - כפי שגילו רבבות רבבות "אחים חשוכים" בהווה, שבתחילת חייהם חיו את "ליבת-האור" שלכם - עד שמאסו בה טוטאלית - בגלוֹתם את נפלאות הליבה שלנו. רבבות אלה הצטרפו ברינה ובצהלה ל"גטאות" החשוכים שלנו, בהיווכחם בפליאה, שעד אז החליפו אור בחושך וחושך באור, יהלום בסמרטוט וסמרטוט ביהלום!

אתה - הפייטר הקרבי - תפחד עכשיו להציץ ולהתמודד? ודאי שלא! אם כן, קדימה - יש עתיד! 

כהקדמה ל"יסודות הליבה", שלנו, אציג לכם רשימת שאלות המייצגות את שדה-האינטליגנציה שלכם ושלנו:

 • כמה רגליים יש לנדל וכמה שיניים להיפופוטאם?
 • כמה אלקטרונים ופרוטונים יש לפלוטוניום ונויטרונים למגנזיום?
 • מהו חוזה ורסאי ואיך קראו לסוס של אלכסנדר מוקדון?
 • ומהי מכניקת הקוואנטים? החוק הראשון של התרמודינמיקה? הבינום של ניוטון? מהו מיפוי הגנום האנושי?
 • אויש, כמעט שכחתי את העיקר: אזרחות... מתי היה הקונגרס הציוני הראשון, מתי העליה השניה, ומי חיבר את "אלטנוילנד"?
 • והיאך נוכל לבחור במדינתנו מנהיג שבאמת יהיה אכפת לו מהעם, ושופט בית משפט עליון שיהיה נקי מנגיעות אישיות בהחלטותיו? [לא נורא שאינך יודע תשובה - גם מנהלי "ליבת-פירון" לא יודעים... ב"ליבה" שלנו - יש פתרון גם לזה!].
 • ואיך נוכל לזכות ב"נבחר ציבור" ישראלי שלא ינצל את מעמדו לאינטרסים האישיים שלו - כפי שקורה פעם אחר פעם? [התשובה: כקודמת].
 • ואיך אומרים "ברברת" באנגלית? בצרפתית? בערבית?

 

הצגתי מדגם מייצג של 8 שאלות "מהותיות" ו"קיומיות" מה"ליבה" שלכם, "יסודות החיים", שמי שלא יודע את תשובותיהן, או לפחות מתעסק בלמצוא אותן - אינו אדם מן הישוב, ואין לו זכות למקום של כבוד בפלנטה שלנו..

מאידך: הבה אציג לפניכם כמה שאלות "מרחפות" "מנותקות" ו"לא אקטואליות" וכו', שאנו החשוכים - יחד עם ילדינו בני הארבע והחמש - נוהגים "להשתעשע" בהן, ועל כולנה - תתפלאו - יש תשובות ברורות, נאמנות וחותכות!

 • בשביל מה אני חי? מה תכלית היוולדי ומותי - עם קדנציית החיים שבאמצע? [בוגר ליבת-פירון ממוצע עונה: מה אני, פילוסוף? שתוק ותן לראות בשקט את ה"גול" הנפלא של מכבי - בין הקורותיים...].
 • האם נוצרתי כתוצאה מהשתלשלות איזה "ביג ביינג" קוסמי מקרי - וסופי לריק ואבדון ומאכל התולעים בקבר? אם שם מסתיימת הווייתי וכל מאוויי מעולם, אם כן - בשביל מה כל המאמץ? למה להמשיך? "לסחוב בעליה" במסלול חיים חסר משמעות שסופו... חדלון?
 • ובמה הקיום שלי עדיף משל המקק המצוי [לפחות הם לא רודפים אחד את השני...]. איזו זכות יש לי לרסס אותו ולא הוא אותי...
 • איך אדע לבחור בערכי צדק ומוסר אבסולוטיים? אולי הפלסטינאי צודק וסתם נתקעתי לו בארץ אבותיו? אולי לעודד "המתות חסד"? אולי קומוניזם? קפיטאליזם? הינדואיזם? בירבוריזם?
 • במה אני יהודי? בהליכה לצבא? גם דרוזי. בלאום? גם גר צדק כושי מטנגניקה הוא יהודי.
 • מהי מהותה של נשמתי הייחודית, הנעלית, המורכבת, ומהי מהותה של הבחירה החופשית שישנה לאדם? היאך עלי לטפח ולשכלל נשמה נעלית זו? ומהי "מזון" הנשמה - בו היא תמצא את סיפוקה הבלתי נדלית?
 • מהו אותו כח עליון הממציא ומקיים ומחזיק את כל ההוויה הפנטסטית, והיאך עלי לרצותו?
 • ומהי אותה מציאות אזוטרית [=על-חושית] עצומה הנחשפת פעם אחר פעם - ואיני מודע לה במאומה, מלבד, אולי, בהרגשה עמומה במעמקי הנפש מידי פעם?
 • מהו סוד קיומו הפלאי של העם היהודי? מהו ייעודו? מה הוא בא ללמד את העולם? למה הוא "מרכז העניינים" בכל הפוליטיקה העולמית, למרות שהוא רק חצי אחוז מהאוכלוסיה?
 • במה מיוחדת התורה שלנו מכל חכמות העולם, עד שהשפיעה יותר מכל יצירה על האנושות כולה, וגדולי מדעני האומות, כל ממציאי דתיהם, יחד עם המון ממשורריהם, סופריהם, הוגיהם ומנהיגיהם, העריצו את החכמה האלוקית שבתנ"ך יותר מכל חכמה אחרת!?
 • מה מהותן של מצוות ה' בתורתו, והיאך הן בונות את האדם השלם? היאך התורה ומצוותיה יוצרות מ"חיית-אדם" דמויות הוד מרוממות כרבי שמעון בר יוחאי והרמב"ם?
 • ומהי ההשפעה העל-חושית שיש לעסק התורה על העולם כולו? היאך היא - כדברי התורה עצמה, וכפי שנוכחנו מדורות - משפיעה ברכה בכל ולכל?
 • והיאך היא מייצרת ומגבירה אצל כל עוסקיה ומקיימיה את הכבוד וההענקה ההדדיים: בין אדם לחברו, בין הילד להוריו ומוריו, בין איש לאשתו ובין אדם לאלוקיו!

ועוד ועוד ועוד. שאלות של משמעות קיומית. של תכלית. עם תשובותיהן החותכות והמוחלטות. אינכם מכירים את התשובות - ואפילו לא את כל השאלות?! ודאי שלא: החביאו מכם כל זאת! אז בואו ונרים יחדיו את הלוט ונחזה באורה! רק היזהרו מסִנוור! לעסו לאט, לא בבת אחת, עכלו, נוחו ואחר תמשיכו, כי הדברים צפופים ומרוכזים! אין זה מכתב לקרוא אלא מכתב ללמוד! ואי אפשר ללמוד את "כל התורה על רגל אחת" בלי שהות ביניים למחשבה כנה. אל תיבהלו מכאב בטן - הסבא של הסבא של כל אחד מכם גם עסק באותם הדברים - וחי על פיהם בכל מאודו! [ולא תיאר ושיער שנכד נכדו לא יכיר אוצרות רוח כבירים אלה... את הליבה שלו ושל אבות אבותיו כל הדורות!].  

לפניכם, יקירי, ארבעה פרקים תמציתיים עם עיקרי הליבה העתיקה.

בסוף, אחר הכרת היסודות, אציג חמש שאלות נוקבות ייצוגיות מהאקטואליה העכשווית.

ולאחר מכן - להמשך עיון והעמקה כמשאת הפנאי ל"רציניים בלבד" - ששה נספחים חשובים.

ואידך - זיל וגמור.

בהצלחה!

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים