טורים

מכתב גלוי לשר פירון: אני פרזיט גאה!

עמותה עם תקציב של 2 מליון ש"ח שרבע מכלל תקציבה מתבזבז על הוצאות שכר המנכ"ל * אבל הוא יצרני, מתנגד לפרזטיות של לומדי תורה * אה, ומכנה את עצמו הרב שי פירון * סיפור על צניעות ותאווה

ראיתי היום את ראיונו הזחוח של השר שמקפיד על כבוד התורה ולומדיה ותובע בפה שיקראו לו במשרדו "הרב", ואף מלין ומטיף מוסר לעיתונאים ששוכחים. בראיון לא הסס השר לכנות את לומדי התורה "פרזיטים". הוא האשים גם שכל המלחמה היא "רק כדי שהילד שלהם והילד שלי לא ייפגשו ביחד". 

אז כן, השר פירון. אני פרזיט גאה, נושא באלונקה את מדינת ישראל והעם היהודי על גבי, כפי שבטח למדת בימי חורפך על ערך חשיבות התורה ולומדיה שבכל שיחה אתה דואג לספר כמה אתה מעריך.
אני רוצה להרגיע אותך בקשר לבית הכלא העתיק והמיושן של לומדי התורה ומשפחותיהם: רבים וותיקים ממך האשימו אותנו בכך וההיסטוריה שכחה מהם. לצערי ובאמת בכאב לא נראה לי שיש לך ממה להיות מוטרד - הילד שלי לא ילמד עם הילד שלך, כי כנראה הילד שלי יגדל כמוני וכמו אבא וסבא. אבל החינוך האחר ששינה מסבא כנראה ישתכלל וישתנה עוד, עד שלא יהיה קשר בינו לבין סבא יותר, כפי שהעבר וההווה מוכיחים.

 

 

לא למדתי ליב"ה ואיני מומחה בלשון לועזית אז חיפשתי בויקפדיה לחפש הפירוש למילה פרזיט והנה הוא לפניך: טפיל (Parasite) הוא יצור (אורגניזם) שחי בתוך או על יצור אחר.
מאחר וגם סגן שר האוצר, מיקי לוי, השתמש באותו מינוח, נראה שפליטות הפה של שניכם מקורן בדף המסרים של יש עתיד. ולמרות התנצלותו הכנה של לוי, כנראה יש בסיס לתחושה שכה הרביתם להכחיש על שנאתכם ללומדי התורה וכפי שחז"ל הגדירו את שנאת עמי הארצות לת"ח כקשה מכל השנאות. אחרת לא נוכל למצוא הסבר ולו הדחוק ביותר לשימוש הרב והזחוח שלכם בביטויים אנטישמים שגדולי צוררי ושונאי ישראל טבעו בעם היהודי כולו .

לא, אין מדובר בהאשמה מוגזמת. תוכל לחזות בעצמך ברגע השיא הדרמטי של נאום גדול צוררי ישראל בפני הרייכסטאג ב-30 בינואר 1939, בו הוא טומן את הזרע ל"פתרון הסופי" של הבעיה היהודית. וכך הוא אומר שם:

אירופה לא תדע שלום עד שתיפטר מן הבעיה היהודית. בעולם יש די מקום להתיישבות, אך עלינו להתנתק מן ההכרה בכך שאחוז מסוים מן העם היהודי נועד, בידי האל, להיות נצלן טפיל של גופם ועבודתם היצרנית של עמינו. על היהדות להתאים עצמה לעבודה מכובדת ובונה, כפי שעושים יתר העמים, או שבמוקדם או במאוחר תמצא עצמה נתונה למשבר שממדיו מעבר לכל דמיון. אם יהדות הממון הבינלאומית באירופה ומחוץ לה תצליח להטיל את האומות אל מלחמת עולם בשנית, אזי התוצאה תהייה לא ניצחון היהדות, אלא השמדת הגזע היהודי באירופה!

ניסיתי לנבור בזכותך ובעברך לדעת מהיכן מקור ההשראה לביטויים והזחיחות המרשעת. הגעתי לאתר רשם העמותות בו מוצגים לראווה הדוחות והמאזנים של עמותת "הכל חינוך" ששימשת מנכ"ל שלה במשך כמה שנים. הופתעתי לראות כיצד מתקיים מאמר שלמה המלך: העשיר יענה עזות.

תקציבה השנתי של העמותה בשנת 2011 עמד על מעל 2 מליון ש"ח. בעוד הוצאות השכר עמדו על למעלה מ900 אלף ש"ח. נסיעות לחו"ל עוד 15 אלף ש"ח והוצאות רכב 130 אלף ש"ח. מעיון בשכר הגבוה של עובדי העמותה מתברר כי מנכ"ל העמותה, עד לאחרונה – שי פירון - קיבל 524,440 ש"ח שכר שנתי - כלומר רבע מכלל התקציב בפועל (ללא שיקלול שווי עבודת מתנדבים) העמותה הגיע לכיסו של פירון. לא בדיוק משהו שעומד בכללי החשכ"ל.

עכשיו הכל ברור! מי שניהל עמותה שנושאה הוא נושא כה חשוב ביותר ביהדות  - חינוך, אשר למעלה ממחצית תקציבה יצא על שכר, הוצאות רכב ונסיעות לחו"ל, וששכרו החודשי עמד על עשרות אלפי שקלים בחודש, רק הוא יכול להטיף מוסר בלא להניד עפעף על נצלנות וחיים על חשבון האחר, ולשאול כינויים מהעולם השכוח בגרמניה.

כי כשהעיסוק בחינוך נובע מתאווה לממון או אז עולה האמרה המפורסמת על "הקנאה והתאווה והכבוד". הקנאה - הילד שלי, שהוא כנראה חש שטוב מן הילד שלו. התאווה - תאות הבצע שהתגלתה כאן. הכבוד- תקראו לי הרב! הם הם ה"מוציאים את האדם מן העולם".

אשריך, שר החינוך, שנתפסת על דברי תורה.

ולסיום אבקש להרגיעך בכיסופים לשמך "הרב". אחרי הפארסה ההפקרות והביזיון של גדולי רבניך בבחירות לרבנות הראשית, מסתבר כי תעדיף את תואר השר מאת תואר הרב.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים