טורים

מכשפות או מלאכיות? תלוי באורך הבגדים

איך דווקא הנשים שמתלבשות בחוסר צניעות מדווחות על השפלה * האם הבלניות שעובדות בתת תנאים כדי להרבות את הטהרה בעם ישראל הם הפושעות? * ומה היחס ביהדות כלפי אשה שמפרסמת את יום טבילתה?

גב' הדסה

הזדעזעתי לקרוא על כאבך והשפלתך ועוד יותר הזדעזעתי מהפרסום שנתת לדברים.

וכעת כמה מילים.

הבה נתבונן - נשים צדקניות צנועות שהכפתור העליון בחולצתן סגור בדרך קבע, שקורות ביתן לא ראו מעולם שערה משערות ראשן, הולכות לטבול מתוך קדושה וטהרה ולא מרגישות מושפלות, אדרבה, הם מרגישות טהורות וצנועות.

ודווקא נשים שפחות מקפידות על צניעות מתלוננות על השפלה. והשאלה מדוע.

העולם הסובב כולל האינטרנט בו הוחלט לפרסם את ה'השפלה', משפיל ללא הרף את האשה וגופה,

תרבות הזוהמה המערבית שפושה בארצינו במלא עוזה מכריזה - כמה שחשוף יותר יפה יותר, כך מוצאים אנו את עצמינו לא יכולים לצאת אל הרחוב שנראה בימות הקיץ כחוף הים או כשפת המקווה...

והפלא ציבור הנשים לא מרגישות מושפלות, אדרבה הן דואגות לחשוף כמה שיותר את גופן ולהשפיל בפני גברים זרים את הצלם הקדוש שנתן להם הבורא.

ודווקא בעמדם על שפת המקווה, בבואם לקיים את המצוה החשובה מכל והצנועה מכל, שם הן מרגישות השפלה – מדוע ?

מכשפות החסד

התיאור המזעזע אודות מכשפות המכונות בלניות שחודרות לפרטיותן של נשים, נובע משנאה עמוקה של הדת והקשור בה.

תפקיד הבלנית על פי ההלכה לדאוג שכל גופה של הטובלת נכנס בתוך המים, דבר שהאשה אינה יכולה לעשות בעצמה בשום אופן ולכן אשה לא יכולה לטבול ללא שאשה אחרת משגיחה על טבילתה. [העצה והעזרה בהסרת החציצות נובע מרצון לעזור ולסייע ולא מחיוב וכפייה] ציבור הבלניות מורכב מנשים מתנדבות שרואות זכות לעצמן לסייע בבניית דורות של טהרה וקדושה ומנשים נוספות שעובדות בשכר מינימום 363 ימים בשנה ערב ערב ללא הפסקה.

אם הן תאבות לרדוף אחרי נשים שאינן לבושות, הן יכולות לצאת אל הרחוב, ואם הן לא ימצאו את סיפוקן יגלשו באינטרנט, מדוע הן מגיעות אל המקוה  - כדי לעסוק במלאכה קדושה וטהורה.

איך אשה מישראל יכולה לפעור פיה כנגד נשים צדקניות אלו שעושות מלאכה לא פשוטה בתנאים מחפירים כדי לשמור על טהרתן של ישראל.

חשיבות הצנעת הטבילה

ולסיום חז"ל מזהירים באזהרות חמורות אודות הצנעת הטבילה, ילדים גדלים בבית בו האמא הולכת מדי חודש אל המקוה והם לא יודעים ולא מרגישים במאומה,  כך זוכים לילדים טהורים ושלמים בגופם ובנפשם.

המציאות הנוראה שאשה חושפת בפני כל גולש את מעשה טבילתה, דבר המוצנע מפני כל, ואיש זולת בעלה לא אמור להיות שותף לנושאים אלו, מורה על חוסר צניעות ופריצות. ואל לה למתלוננת לנאום אודות השפלה כאשר היא נוקטת את פעולת ההשפלה הגדולה ביותר בפרסום טבילתה.

 

גב' הדסה היקרה, גם אם החלטת לצבור קולות ולרכב על גל השנאה העכור השוטף את ארצנו בשעה זו, אנא אל תחשפי את חייך האישים ותשפילי את כבודך כבוד בעלך וכבוד ילדיך היקרים,

אנא חפשי כתובת אחרת למאבק בקדשי ישראל, ולא תקדשי מלחמה על הנושא הקדוש הטהור ביותר לעם היהודי ולאשה היהודיה בכל מקום שהיא.

צילום: קובי הר צבי

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים