בתקשורת

העם רוצה כותל דתי. רפורמיות, הניחו לכותל

הערבים הציקו לנו, הטורקים הציקו לנו, הבריטים הציקו לנו – אך התגברנו. לא עלה על דעתנו שמתוכנו יבואו ויציקו לנו נשים בעלות דעות חריגות. נחמתנו שנשים אלו חריגות גם במספרן, ואינן מייצגות את האומה היודעת לכבד את הזרמים השונים

זה כבר מאות בשנים שהכותל המערבי נחשב עבור עם ישראל כמקום קודש לתפילה, בקדושת בית כנסת. אבל באמת, זה הרבה יותר מבית כנסת. זהו בית כנסת הקדוש ביתר בעולם, וכל היהודים מתנהגים בחרדת קודש בו וברחבה שלו.

גם חילונים הבאים בהזדמנויות שונות, כגון לחגיגת בר מצווה, רואים בזה את כבודם להתאים את עצמם לקדושה המסורתית של המקום. טקסים צבאיים רבים נערכים שם, ובהם סיומי קורסים או מסע כומתה, על אף שיש לצה"ל אתר נרחב ומופלא בלטרון. ובכל זאת מעדיפים הם את המקום הצפוף הזה, כדי להתחבר בו למסורת הדתית הקבועה מדורות.

ולכן לא מובנת היא התעקשותן של נשים מכובדות לפגע ברגשות המתפללים שם. במיוחד לאור העובדה שחלק מהנשים האלו אין דרכן להתפלל כלל, אבל החליטו באופן חריג להתפלל בטלית ותפילין לשם מאבק על רעיונותיהן...................................................... קליק לכתבה המלאה

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים