בתקשורת

מתווה שרנסקי לכותל - אסון חברתי

אם מתווה שרנסקי ייצא לפועל, תהיה זו הפעם הראשונה שקבוצת מיעוט תצליח להשליט את פולחניה באתר המוגדר כדתי. הפריצה של "היהודיות החדשות" אל המרחב המקודש, היא חדירה לבית הפרטי של היהדות המסורתית בישראל

המתווה החדש לחלוקה שוויונית של רחבת התפילה בכותל, שהוצע על ידי יו"ר הסוכנות, נתן שרנסקי - מקובל, לכאורה, על כל הצדדים. "נשות הכותל" יקבלו את המרחב הפרטי שלהן, ובכך לא יפריעו לשאר המבקרים במקום, שרואים בצורת הפולחן שלהן פגיעה באמונתם. פתרון מושלם. הפרדת כוחות: אנחנו כאן והן שם.

התפילה היום הוכיחה כי לאמתו של דבר, מדובר בלא פחות מאסון חברתי. לראשונה בישראל, תצליח קבוצת מיעוט להשליט את דעתה, את נוכחותה ואת טקסיה ופולחניה - במקום שנחשב, על פי מומחים לדבר, כמקום קדוש שאין בו מקום לריטואלים חדשים שאינם הולמים את רוח המקום.

מי הם המומחים? המוסד הרבני העליון במדינת ישראל הוא הרבנות הראשית לישראל, והיא פועלת מכוח חוק הרבנות הראשית לישראל תש"ם (1980).

חלק מתפקידיה המוגדרים בחוק של מועצת הרבנות הוא "מתן........................ קליק לכתבה המלאה

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים