חדשות

תודה להדס שטייף

פרויקט דוסים מודה להדס שטייף על שבזכות עקשנותה ומלחתמתה בהשתקה, נחשפים עוד ועוד מקרים של נסיונות פגיעה והתעללות בחפים מפשע. פעילות טרור חובקת עולם שלא היתה נחשפת לולא מלחמתה ההרואית של שטייף.

פרויקט דוסים מודים להדס שטייף, על פעילותה לחשיפת איומים שונים על שלום ילדיהם.

אנו מודים להדס, על שבזכות עקשנותה ומלחתמתה בהשתקה, נחשפים עוד ועוד מקרים של נסיונות פגיעה והתעללות בחפים מפשע. פעילות טרור חובקת עולם שלא היתה נחשפת לולא מלחמתה ההרואית של שטייף.

עוד על פעילותה העיתונאית של הדס שטייף:

בזכותה נלך לישון רגועים יותר...

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים