טורים

מי הוא החרדי שמוצג בתקשורת?

החרדי הינו טפיל / אויב, העומד אל מול החילוני, הנורמטיבי, שהוא מקדמה ומפתחה הכלכלי של ישראל * ישראלי הוא הלאומי, העובד, היוצר, בעוד שהחרדי הוא הטפיל, האינטרנציונליסט, הניזון מעמלם של אחרים

 נכנסתי לאתרים שונים לתגית של חרדים לראות את הכותרות (Ynet, מעריב, ועוד).

הייתי מבין שחרדי הוא פרזיט, חי על חשבון אחרים, משתמט, לא עובד, כל הזמן לוקח כסף מהמדינה, פדופיל, אנס, סוטה, מתעלל בילדים, פוגע בנשים, שתלטן, עקצן, כופה, אויב.

המוטיב הבולט

היהודי מוצג כטפיל / אויב, העומד אל מול החילוני, הנורמטיבי, שהוא מקדמה ומפתחה הכלכלי של ישראל. ישראלי הוא הלאומי, העובד, היוצר, בעוד שהחרדי הוא הטפיל, האינטרנציונליסט, הניזון מעמלם של אחרים. על פי התעמולה התקשורתית שני האויבים של הנורמאל החילוני, הקפיטליסט המנצל אותו (לא הולך לצבא / חי על חשבון משלם המיסים), והקומוניסט הרוצה לשעבדו (הדרת נשים / שבת אוטובוסים), הם שני פנים של אותו אויב ישן - החרדי.

האם זה פני החרדי בתקשורת ?

כל מיני טקסטים מאתרי חדשות

YNET : "ירושת המתים הולכת לחרדים""בדיקת ynet מעלה כי כספי נפטרים שרכושם הועבר לידי המדינה מגיעים בעיקר לעמותות חרדיות (כלכלה)"

 

תעמולה

תעמולה (לעתים נעשה שימוש במונח הלועזי פרופגנדה) היא צורת תקשורת, בה נעשית הפצה מחושבת של רעיונות פוליטיים בקרב ציבור רחב, במטרה להשפיע על התנהגותו או עמדותיו. [מקור 1]

אל מי פונה התעמולה? אל האינטליגנציה המדעית או אל ההמונים הנבערים? עליה לפנות תמיד רק אל ההמונים! תפקידה של התעמולה אינה בחינוכו המדעי של הפרט, כי אם בהכוונת ההמונים אל עובדות, מאורעות, צרכים וכיוצא בזה, במטרה להביאם לשדה ראייתו של ההמון... על התעמולה לפנות בראש ובראשונה אל הרגש, ורק במידה ידועה אל השכל... כל התעמולה חייבת להיות מופנית אל ההמון ועליה להתאים את רמתה הרוחנית ליכולת תפיסת ההמון אליו היא פונה... יכולת התפיסה של ההמון היא מוגבלת, הבנתם מזערית, ויכולתם לסלוח היא רבה. כתוצאה מכל אלו, על התעמולה היעילה להגביל עצמה רק לכמה נקודות ולהשתמש בהן כסיסמאות עד שאף האדם האחרון יוכל לדמיין במה הכוונה במילים אלו [מקור 2]

רטרו? לא תודה!

היהודי הוצג בתעמולה הגרמנית כאויב האנושות, והועמד אל מול הגרמני, הארי, שהוא מקדמה ומפתחה של האנושות. הגרמני הוא הלאומי, העובד, היוצר, בעוד שהיהודי הוא הטפיל, האינטרנציונליסט, הניזון מעמלם של אחרים. על פי התעמולה הגרמנית שני האויבים של הפועל הגרמני, הקפיטליסט המנצל אותו, והקומוניסט הרוצה לשעבדו, הם שני פנים של אותו אויב ישן - היהודי [מקור 3]

ולמי שיש זיכרון קצר למה שכתבתי למעלה, הנשווה?

היהודי מוצג כטפיל /  אויב, והועמד אל מול החילוני, הנורמטיבי, שהוא מקדמה ומפתחה הכלכלי של ישראל. ישראלי הוא הלאומי, העובד, היוצר, בעוד שהחרדי הוא הטפיל, האינטרנציונליסט, הניזון מעמלם של אחרים. על פי התעמולה התקשורתית שני האויבים של הנורמאל החילוני, הקפיטליסט המנצל אותו ( לא הולך לצבא / חי על חשבון משלם המיסים), והקומוניסט הרוצה לשעבדו (הדרת נשים / שבת אוטובוסים), הם שני פנים של אותו אויב ישן - החרדי. [קופי-פייסט מלמעלה]

מקורות

  1. ויקיפדיה ערך תעמולה
  2. מאיין קאמף, הילטר - מובא בספרו של William Halperin, Germany Tried Democracy הוצאת נורטון, 1968 בעמ' 369.
  3. ויקיפדיה ערך התעמולה נאצית "דמות היהודי בתעמולה הנאצית"

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים