אלימות

קריאה ציבורית להשעיית אריה גולן מרשת ב

האגודה לזכות הציבור לדעת קוראת להשעיית אריה גול מרשת ב' * בראיון שערך עם ח"כ פרוש ובו חרג בחריפות מכללי האתיקה של רשות השידור תוך קטיעתו בנימה תוקפנית, וביקורת אישית על דבריו

אתמול, פנתה האגודה לזכות הציבור לדעת אל מנהל "קול ישראל" בדרישה להשעייתו של עיתונאי רשת ב', אריה גולן. זאת בעקבות ראיון שערך יום קודם לכן עם ח"כ הנכנס, מאיר פורוש, במסגרת תכניתו "הבוקר הזה".

הראיון המלא של ח"כ מאיר פרוש אצל אריה גולן

במכתבה קובלת האגודה על כך שמהלך הריאיון נגד את כללי האתיקה של רשות השידור, אשר לפיו הבעת עמדה אישית אסורה בשידורי החדשות של רשות השידור, לא כל שכן הנימה התוקפנית, קטיעת דברי המרואיין וכן הלאה בניגוד לכללים הכתובים של רשות השידור ובעיקרם:

אין לה (לרשות השידור) קול, מדיניות או השקפות משלה. תפקידם העיקרי של עובדי האינפורמציה ברשות השידור הוא להביא עובדות בלי מסקנות מוכנות מצידם. הם מצווים להיות אובייקטיבים ונטרליים. אל להם "לחלק ציונים" ולבטא את עמדתם כלפי צד  מן הצדדים בנושא השנוי במחלוקת

על המראיין להישמר מכל משמר מנקיטת עמדה בנושא השנוי במחלוקת, אפילו בדרך של ניסוח לא זהיר, או שימוש במילים "טעונות" שיש בהן משום שפיטה ערכית והדבקת תוויות

אל יבליט המראיין את אשיותו ואל יביע את דעותיו שלו ...אל תהיה אינקוויזיטור המנבח שאלות ואפילו אתה מרבה בתואר "אדוני" ...אין לשים דברים בפי המרואיין.

 

ב'לדעת' סבורים כי הראיון היה תוקפני, גבל בגזענות מטעם המראיין, ובאופן כללי התנהל באופן לא מקצועי תוך הבעת עמדה אישית ברורה וחד משמעית בעד גיוס חרדים. האגודה מוחה על עמדתו של מר גולן כאילו הוא נציג ציבור  ודעתו היא היחידה אשר מבטאת את העמדה הלאומית.

 פרופ' אלי פולק, יו"ר האגודה: "נושא השוויון בנטל הוא מורכב וטעון. יש לו משמעויות והשלכות רבות. הוא כולל בתוכו גם את האוכלוסייה הערבית-ישראלית. אולם כל אלו לא הפריעו למר גולן להציג את החרדים באופן מובהק ובלעדי כ'רעים' בסיפור. גם כמצדדים בגיוס שווה, ניהול ראיון באופן שכזה הוא בלתי נסבל. תפקידו של מר גולן לשאול שאלות קשות, מרגיזות אך להימנע כמפני אש מלהשתמש במיקרופון הציבורי שבידו כדי לקדם את דעתו האישית. התנהלותו במקרה זה היא שוות ערך לגזל משאב ציבורי אשר לא שייך לו. כללי האתיקה של רשות השידור שוללים התנהלות מעין זו מכל וכל".

 בסיום מכתבם דורשת אגודת "לדעת" את השעייתו משידור של אריה גולן לשבוע, זאת על מנת להבהיר כי התנהלות בלתי מקצועית מסוג זה איננה קבילה.

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים