חדשות

תקציב אברך חרדי מול אברך חילוני

בעוד זעקות שבר נשמעות על תקצוב אברכי הכוללים - תקצוב 'אברכים' חילוניים בלמעלה מפי שלושה מתקבל כלגיטימי * אברך חרדי הלומד את מורשת עמו, זכאי לתקצוב נמוך בכשליש מאברך חילוני הלומד את מורשת העם הסיני *

תקציבי הכוללים החרדים והאוניברסטאות

עלויות המדינה לסבסוד לימודים בכוללים חרדיים (נכון לשנת 2010):

עלות לסטודנט: 8,400 ₪ לשנה

מלגת לימודים (משולמת ע"י משרד הדתות) –700 ₪ לחודש * 12 חודשים [1].

מספר הסטודנטים הנהנים מתמיכה: כ- 77,000

סה"כ סטודנטים בכוללים: 87,744

מתוכם אזרחי ישראל: 87.5%[2]

סה"כ עלות התמיכות שמועברות לסטודנטים בכוללים חרדים: כ- 646.8 מיליון ₪ לשנה

עלות המדינה לסבסוד השכלה גבוהה במקצועות הומניטריים[3]:

סה"כ תקציב של ות"ת לעידוד השכלה גבוהה: 7,740 מיליון ₪ ב- [4]2011

סה"כ תקציב של ות"ת המועבר ישירות למוסדות ההשכלה הגבוהה: 7,005 מיליון ₪ (היתר מועבר לקרנות לעידוד מחקרים).

 סה"כ סטודנטים באוניברסיטאות, מכללות אקדמיות ומכללות לחינוך בשנה"ל תשע"א: 189,240[5]

עלות ממוצעת לסטודנט: 37,000 ₪ לשנה

ועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (הות"ת של המל"ג - הגוף האחראי על תקצוב ההשכלה הגבוהה) משתמשת במודל תקצוב דיפרנציאלי. לפי מודל זה תקצוב למוסד חינוך אקדמי תלוי במספר קריטריונים, בינם גם המקצוע הנלמד.

אי לכך, כדי לקבל אומדן לעלות הסטודנטים במקצוע מסוים יש להכפיל במקדם – "עלות לעומת הממוצע".  

 

עלות לעומת הממוצע*

עלות לסטודנט (₪ לשנה)

מספר הסטודנטים

עלות כוללת לשנה

מדעי הרוח

54.6%

20,200

48,404

977.9 מיליון ש"ח

מדעי החברה (ללא מנע"ס

86.1%

31,800

41,805

1,329.2 מיליון ש"ח

סה"כ

 

 

90,209

2,307.1 מיליון ש"ח

 

*השיעור מוצג לפי מודל התקצוב העדכני שהופעל ע"י ות"ת בשנה"ל תשע"א (2010-2011)

לסיכום

77,000 אברכים בכוללים חרדים מקבלים כ- 646.8 מיליון ₪ בשנה – כ- 8,400 ₪ לאדם

90,200 סטודנטים ב"כוללים שמאלנים" מקבלים 2,307.1 מיליון ₪ בשנה – כ- 25,500 ₪ לאדם.

 


 


[1] Lisa Cave , Hamutal Aboody, The Benefits and Costs of Programs Implemented by the Kemach Foundation, Meyers-JDS-Brookdale Institute, Nov-2011

[2] השנתון הסטטיסטי לישראל 2012, לוח 8.38 - תלמידי ישיבות, לפי סוג מוסד ואזרחות

[3] ראה "מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל", הועדה לתכנון ולתקצוב, ירושלים 2012

[4] ל2012 מתוכנן 7,464,6 מיליון ש"ח,    אין נתונים של ביצוע התקציב  אחרי 2009,   היה מתוכנן:  6864.9 מיליונים ש"ח ביצוע 2009: 6959 מיליונים ש"ח.

[5] השנתון הסטטיסטי לישראל 2012, לוח 8.55 - סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תחום לימוד

מקור: משה פייגלין

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים