טורים

החירות כעבודת אלילים מודרנית

החירות הליברלית כובלת את האדם לתפיסה חד סטרית של המציאות * הכללים מוכתבים מלמעלה, והפרט נאלץ ליישר קו רעיוני * המילה חירות קיימת בלקסיקון היהודי, אך הגדרת החירות חילונית רחוקה משם מאוד * יהודל'ה מביט בלבן של העיניים

מהי חירות על פי החילונים?

עקרון יסוד בחשיבה המדינית והפוליטית, המהווה אנטיתזה לרעיון כי אדם אחד יכול להחשב לרכושו של אדם אחר. לדעת הפילוסוף ג'ון לוק, הזכות לחירות של האדם היא אחת מהזכויות הטבעיות.

עקרון חירות האדם קובע כי שלילת החירות מאדם או מקבוצת אנשים היא מעשה בלתי מוסרי הנוגד את הצדק הטבעי.

מהי עבודה זרה?

יחסה של היהדות כלפי הפגאניות, שהיא פולחן דתי המופנה לישויות חומריות.

מהו פולחן?

(מהשורש הארמי פ.ל.ח. המקביל לשורש העברי ע.ב.ד.) הוא מכלול הפעולות שאנשים מצווים או נוהגים לבצע במהלך טקס (דתי או מסורתי) כלשהו.

מה זו מסורת?

מסורת היא מערכת של תרבות – מנהגים, טקסים, דעות ואמונות, ערכים וכללי התנהגות – הנמסרת מדור לדור בקבוצה או בחברה מסוימת. לרוב המסורת מהווה למעשה את הבסיס להגדרה של הקבוצה, הן כלפי חוץ והן כלפי פנים.

סיכום

האם ל"חירות" יש פסל / אישות?

כינוים נוספים : חופש

מה סימני הטקס?

לעודד אינדיווידואליות להעצים אתאיזם (צאצא אבולוציוני של "בעל פעור" ו"מרכוליוס") להשתעבד לממשלה דמוקרטית המכתיבה טקסים חברתיים אחרים. מי שאינו רוצה חירות כופים עליו "חירות".

הנהגת תפיסה שחרדים הם פרמיטיביים.

דוגמאות לטקס:

שלילת חירות לחרדים לבצע את הפולחן במרחב ציבורי והפרטי, ולכפות ולאלץ לחיות ע"פ אמונת החירות הנוגדת את אמונתם.
 

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים