חרדים אמיתיים

יצחק קורנפלד

יצחק קורנפלד שמח על כל קריאה לסילוק קן יונים, כי בעבורו זו עוד הזדמנות לזַכות יהודים במצוות שילוח הקן

יש המתמחים בהרחקת יונים, והם עושים זאת לפרנסתם. יצחק קורנפלד (29), חסיד צאנז, תושב בני-ברק, שמח על כל קריאה לסילוק קן יונים, כי בעבורו זו עוד הזדמנות לזַכות יהודים במצוות שילוח הקן.

היונים נהפכו למִפגע ציבורי (גם תברואתי), והרשויות מנפיקות רישיונות להשמדת יונים בתנאים מסויימים. יונת הבית מסוגלת לקיים תשעה מחזורי דגירה בשנה, ובכל מחזור לגדל שני גוזלים. נתון זה ממחיש את קצב ההתרבות המהיר של היונים. נטילת הקן עם הביצים מאפשרת לקיים את מצוות שילוח הקן, ואגב כך לתרום לצמצום אוכלוסיית היונים.

חיפוש קינים

לצד לימודיו בכולל קורנפלד מקדיש זמן ניכר לסייע למי שמבקשים לקיים את המצווה המיוחדת. הוא מאתר קיני יונים שאינם בבעלות פרטית, ומדריך את המעוניינים כיצד לקיים את המצווה כהלכתה.

כבר בהיותו בחור בישיבה החל לעסוק במצווה זו. "בהתחלה הייתי מקיים את המצווה בעצמי", הוא מספר, "אבל בהמשך פנו אליי חברים ומכרים וביקשו גם הם לקיים את המצווה, שבה נקשרו סגולות רבות. ככל שגבר הביקוש, נכנסתי לעניין חזק יותר".

סגולות המצווה

רבים מכנים את 'שילוח הקן' מצווה נדירה. לא, אומר קורנפלד: "זו אינה מצווה נדירה, וכל אחד ואחד יכול לקיימה. אם לומדים היטב את הלכות המצווה, אפשר לקיימה בהידור. למשל, בספר 'שלח תשלח' מוגש פירוש על אורחות חייהם של היונים וכיצד מקיימים את המצווה".

לדבריו, מומלץ לקיים את המצווה בשעות הלילה, שאז האם היא הדוגרת על הביצים. "בכל פעולה ופעולה צריך לכוון לשלח את האם ולקחת את הביצים", הוא מסביר. "הזוהר הקדוש אומר שברגע שאתה משלח את האם, המלאך הממונה על העופות שואל כביכול את הקב"ה: הרי כתוב 'ורחמיו על כל מעשיו', איפה הרחמים? ואז הקב"ה קם מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים ומשיב: בניי אף הם בגלות, ואין מי שירחם עליהם. המצווה הזאת מקרבת אפוא את הגאולה".

חבקו בן בתוך שנה

קורנפלד היה עד לסיפורים מרגשים הקשורים בקיום המצווה: "יש מעוכבי שידוך שחיכו לזיווגם שנים רבות, ולאחר קיום המצווה מצאו את זיווגם. או בני-זוג חשוכי ילדים שזכו לחבוק בן בתוך שנה. מוכרת בחנות בבני-ברק, שהמזגן שלה נהפך לאתר קינון של יונים, סיפרה לי כי בני-זוג עם עגלת תינוק באו להודות לה, על שבזכותה זכו לפרי-בטן. אני מכיר אברך, הלומד בכולל שלי, שהשנים חלפו והוא לא מצא שום דרך להגיע לדירה משלו. אחרי שקיים את המצווה בא אליו חותנו, ביוזמתו, וסייע לו לממן חלק נכבד מן הדירה".

בשנים האחרונות נהיה קורנפלד כתובת למבקשי ישועה. "לא-מעטים סיפרו לי כי הופנו אליי על-ידי רבנים נודעים", הוא אומר. "אני משתדל לסייע ככל יכולתי. כל פעם מחדש אני מתרגש לשמע סיפורים מפי מי שזכו להיוושע בזכות קיום המצווה"
חיים יהודים/שיחת השבוע

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים