חדשות

ynet במבחן הדוס

בעוד עורכי ynet מקפידים להגן על מוצאם של עבריינים בני מיעוטים כל עוד לא מדובר במיעוט החרדי

בואו נשחק משחק:

מצאו את ההבדלים.

שני מקרים, שניהם בירושלים, בשניהם נפגעו אוטובוסים. באחד מהם אפילו היתה סכנת חיים לנוסעי האוטובוס.

עכשיו, לא שיש לנו איזשהי סימפטיה לאלו שפוגעים באוטובוסים, אבל קצת יושרה עיתונאית לא תזיק.

ynet, לא הגיע הזמן?

הפיצו.באמצעות: ישראל שלי

אבנים הושלכו - חרדים ניקבו

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים