חדשות

סימני שאלה: סולפו נתוני היציאה בשאלה מהמגזר החרדי

עמותת יוצאים לשינוי והכתב ישראל רוזנר משתפים פעולה בניפוח מלאכותי של מספר היוצאים בשאלה

לפני מספר שבועות פרסם הכתב ישראל רוזנר סדרת כתבות על תופעת החזרה בשאלה בציבור החרדי.

בכתבה הציג רוזנר נתון מדהים לפיו 10% מהחרדים עוזבים את העולם החרדי מדי שנה, תוך הסתמכות על נתונים שעמותת החוזרים בשאלה 'יוצאים לשינוי' סיפקה.

ניתן היה להניח שהוא יוודא את אמינות הנתונים עליהם התבסס בכתבותיו, וכן יטרח לשמור על יושרה עיתונאית, אך בפועל בכתבה שכונתה "סימני שאלה" נפלו עיוותים והטעיית הצופה תוך יצירת זיקה בין מונחים מטעים אשר אין ביניהם דבר.

לידי דוסים הגיע מכתב שנשלח מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובו מבהירה יעל נתן ראש תחום מידע, דוברות והסברה בשם גב' נורית דוברין האחראית על הסקר החברתי, כי הנתונים בהם השתמש ישראל רוזנר מבוססים על מסמך שהונפק עבור 'יוצאים בשאלה' אך הוא מציג בפועל תמונה אחרת לגמרי.

שלום,

להלן תשובתה של גב' נורית דוברין האחראית על הסקר החברתי:

"זה המסמך היחיד שיצא בנושא, האומדן שמצוין בו אינו מרמז על גידול או מגמה בכיוון כלשהו לכן אין לייחס משמעויות נוספות למה שמתואר במסמך." .

המסמך לא עלה לאתר הוא נכתב כמענה לבקשה ספציפית.

בברכה, יעל נתן, ראש תחום מידע, דוברות והסברה.

המסמך עליו מדובר שהונפק מהלמ"ס עבור 'יוצאים בשאלה' ונכתב ע"י נורית דוברין כולל הערכה לפיה 7.8% מהחרדים שדיווחו כי גדלו בבית חרדי, אינם מגדירים את עצמם כחרדים.

"לבקשתך, ערכנו עיבוד מתוך הסקר החברתי (ראה הסברים אודות הסקר בתחתית העמוד) בשנים 2012-2007, כדי לאמוד את אלה שדיווחו כי גדלו בבית חרדי (בהיותם בני 15), ובמועד ריאיון הסקר הגדירו את עצמם כדתיים, מסורתיים-דתיים, מסורתיים- לא כל כך דתיים או חילונים. כמו כן, גילם בשנת 2012 היה 39-20.
יש לציין כי מספר המשיבים העונים להתניות אלה הינו מצומצם ולכן האומדן מתבסס על מספר שנים (ממוצע).

התקבל אומדן ממוצע של 12.3 אלף איש העונים לפרמטרים שצוינו לעיל, המהווים 7.8% מתוך ממוצע שנתי של 156.8 אלף יהודים שדיווחו כי גדלו בבית חרדי (כאמור, שגילם 39-20 ב-2012)".

ניתן איפה לראות, כי בניגוד למשתמע מהכתבה כביכול 10% מהחרדים חוזרים בשאלה מדי שנה, לפי נתוני הלמ"ס הנתונים בפועל שונים לחלוטין.

  1. אחוז החרדים שהפכו ל"לא חרדים" הוא 7.8 ולא 10 כפי שמוצג בנייר העמדה.
  2. בסקר של 2009 נקבע שאחוז החרדים שהפכו ל'דתיים' הוא 4% כך שאחוז החרדים שהפכו ל'לא דתיים' הוא 3.8% בלבד.
  3. כפי שנכתב בסקר, לא ניתן לקבוע בנוגע ל'לא חרדים' אם הגדירו עצמם כמסורתיים או כחילוניים. ולא ברור על סמך מה מציגים חלוקה זו, כך שאם נעשה חלוקה שוה, נגיע למסקנה שאחוז החרדים שהפכו לחילוניים הוא 1.9% בלבד
  4. ראש תחום הסקר החברתי של הלמ"ס קובעת "האומדן אינו מרמז על גידול במגמה", בניגוד לטענת 'יוצאים לשינוי'.
  5. 'יוצאים לשינוי' מתעלמים מאחוז העוזבים את הדת ששבים אליה בהמשך החיים, כפי שמלמד מחקרם של אונגר וכהן 'דתיים שעזבו וחזרו אל הדת' (מכללת תלפיות 2011).

אם כן למרות התמונה המוטעית שיוצרים עמותת יוצאים לשינוי, בפועל מס' החרדים היוצאים לשאלה נמוך משמעותית ועומד בין 1.9% ל-3.8% להערכה הגבוהה ביותר, מספר זניח ורחוק משמעותית מהערכת 10 האחוזים שהציג הכתב ישראל רוזנר, אשר צירף יחדיו את העוברים להגדרת דתי ומסורתי ביחד עם אלה שעזבו את הדת לחלוטין, וכך יצר את הזיקה המטעה והמבלבלת בין המונח 'אינו מגדיר עצמו כחרדי' לבין 'יוצא בשאלה'.

יש להבהיר כי בעמותת 'יוצאים לשינוי' עושים מאמץ לטשטש את המונחים בין אנשים שמסיבות כאלו ואחרות לא מגדירים את עצמם כחרדים, למרות שאורח חייהם חרדי לכל דבר, לבין "יוצאים בשאלה" המהווים בפועל אחוז קטן יותר.

הטעייה זו אינה סמנטית בלבד, אלא אמצעי לגיוס דעת קהל והפניית תקציבים ציבוריים - והכל על בסיס ההטעיה שיצרו.

יש לציין כי בניגוד לתגובת ישראל רוזנר המובאת בהמשך, ערוץ 10 ועמותת יוצאים לשינוי התאמצו ליצור זיקה ובלבול בין המונחים השונים, כך לדוגמה בתאריך 22 ביוני שיתפו עמותת יוצאים לשינוי את הפוסט שפירסם ערוץ 10 ובו נכתב במפורש "אחד מכל עשרה חרדים עתיד לעזוב את העולם החרדי ולחזור בשאלה".

שוב אנו נתקלים בכתב מנוסה הנופל במלכודת הנתונים, ומנפח את התופעה הקיימת והכואבת פי שלושה ויותר, על סמך נתונים שסיפקו לו גורמים אינטרסנטים והרצון ליצור נפח מרשים יותר לתופעה כואבת אך שולית למדי.

תגובת ישראל רוזנר

מעולם לא נטען בסדרה שעשרה אחוזים מהחרדים הופכים לחילונים, נאמר שעשרה אחוזים עוזבים את העולם החרדי. האבחנה היא חשובה. בסדרה מרואיינים גם אנשים שמעידים על עצמם כי הם מסורתיים וכדו...המילה חילוני לא נזכרת במהלך כל הסדרה על ידי. עזבו את העולם החרדי, זה המונח שאני משתמש בו במהלך כל הסדרה.

אכן בסקר החברתי של הלמ"ס המספר הוא 7.8 אחוזים אולם הלמ"ס לא עשו פילוח של קבוצות הגיל בסקר החברתי, הם עשו ממוצע של השנים 207-2012, אם תפלחו את הסקר החברתי שמופיע באינטרנט, לפי קבוצות גיל תגלו שככל שהגיל יורד כך עולים המספרים ומכך הגענו למספר של אחד מעשרה צעירים [ והוא גם זה שמצוין בכתבה. צעירים] הלמ"ס לא עשה את הפילוח הזה וסיבותיו עמו.

לגביי צעירים שחוזרים לעולם החרדי אחרי שנטשו אותו - על כך אין נתונים ולכן לא ציינתי אותם.

הסדרה עוסקת באנשים שעזבו את העולם החרדי מסיבות שונות. רק בפרק הראשון עסקתי באתאיזם. בפרקים אחרים אני משוחח עם אנשים שמצהירים על עצמם כי הם מסורתיים וכדו...כך שמי שצופה בכל הסדרה, ברור לו שאני לא עוסק רק באנשים שהתחלנו [מלשון חילונים]

ליוצאים לשינוי לא היה כל חלק בהפקת הסדרה, חלילה, הם היו חלק מהמרואיינים, חלק מהתחקיר, גם הם נשאלו שאלות קשות במהלך הסדרה. אחרי שהחלטנו לצאת לדרך  פנינו אליהם - ולא הפוך.

תגובת  יוצאים לשינוי

בדיון בפייסבוק שיצר משה שיינפלד מעמותת יוצאים לשינוי הוא הגיב:

"בהתחשב בעובדה שהתגובה שלו (ישראל רוזנר) מהווה תמצות, של מה שהסברתי לו בטלפון אתמול בערב, כשהתקשר לבקש הסברים, לא מפתיע שהפעם הוא ידע לדייק יותר.
כמובן שזה מעמיד את הטענה שלו על חוסר המעורבות שלנו בהפקה באור עלוב עוד יותר, אבל לא ציפיתי למשהו אחר."

ברגע שתגיע תגובה מסודרת מטעם העמותה היא תעודכן, כמו כן הם העלו פוסט ארוך על צורת החישוב והסיבה שהלמ"ס לא הסכים לפרסם את הנתונים אליהם הגיעו, אך עד כה לא התקבלה תגובה לעצם יצירת ההטעיה והשימוש במונחים "יוצאים" "יוצאים לשינוי" יוצאים מהמגזר החרדי" ליצירת ההטעיה כביכול מדובר ביוצאים בשאלה.

צילום מסך: יוצאים לשינוי וערוץ 10 מצהירים על 10% יוצאים בשאלה
צילום מסך מעמוד הפייסבוק של יוצאים לשינוי: יוצאים בשאלה או מי שהפסיק להיות חרדי?
משה שיינפלד מעמותת יוצאים לשינוי תוקף את רוזנר

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים