בתקשורת

"גיוס לכולם": ההיפך משוויון בנטל

עניים ועשירים צריכים לשרת אותו פרק זמן, הווה אומר, עניים ועשירים צריכים לשאת בנטל בה במידה. כאשר עניים ועשירים צריכים לשלם אותו סכום מס, אנו קוראים לכך "מס רגרסיבי", ואנו דוחים אותו כבלתי-שוויוני. אז למה כאן הדרישה שונה?

בחברה מודרנית מצפים, שעשירים ישלמו יותר מסים מעניים. אפילו אדם סמית, ההוגה המרכזי של הקפיטליזם, התנגד לכך שעשירים ועניים ישלמו אותו סכום מס. הוא תמך במס שוויוני, שבאמצעותו בעלי ההכנסות הגבוהות משלמים יותר מבעלי ההכנסות הנמוכות. זאת, כיוון שככל שההכנסה גבוהה יותר, כך נהנה האזרח מהגנה רחבה יותר של המדינה - המדינה שומרת על רכוש רב יותר שלו.

מי שחשב שבקפיטליזם עשירים ועניים צריכים לשלם אותו המס, הם דווקא המרקסיסטים. מתנגדי הקפיטליזם נוהגים לומר בלעג, ששוויון במדינות הבורגניות, משמעו, לדוגמה, חוק האוסר באופן שווה הן על עני והן על עשיר לישון תחת הגשר בלילה גשום. זה אולי מה שמתרחש בפועל במדינות שנחשבות לקפיטליסטיות, אבל, זו בשום פנים ואופן אינה ההמלצה של התיאוריה הקפיטליסטית מבית מדרשו של אדם סמית. איפכא מסתברא!

גם כפיית שירות........................ קליק לכתבה המלאה

קליק על אהבתי וקיבלת את כל החדשות והעדכונים מדוסים