כתבינו לענייני חרדים

סליחה, עוד לא הספקנו להכניס חומרים בנושא.