הגולש עומר, הארץ

סליחה, עוד לא הספקנו להכניס חומרים בנושא.